ผลการดำเนินงาน ศูนย์ดำรงธรรมท้องถิ่น


ปีงบประมาณ 2560 ปีงบประมาณ 2561 ปีงบประมาณ 2562
  ตุลาคม 2559 ตุลาคม 2560 ตุลาคม 2561
  พฤศจิกายน 2559 พฤศจิกายน 2560 พฤศจิกายน 2561
  ธันวาคม 2559 ธันวาคม 2560 ธันวาคม 2561
  มกราคม 2560 มกราคม 2561 มกราคม 2562
  กุมภาพันธ์ 2560 กุมภาพันธ์ 2561 กุมภาพันธ์ 2562
  มีนาคม 2560 มีนาคม 2561 มีนาคม 2562
  เมษายน 2560 เมษายน 2561 เมษายน 2562
  พฤษภาคม 2560 พฤษภาคม 2561 พฤษภาคม 2562
  มิถุนายน 2560 มิถุนายน 2561 มิถุนายน 2562
  กรกฏาคม 2560 กรกฏาคม 2561 กรกฏาคม 2562
  สิงหาคม 2560 สิงหาคม 2561 สิงหาคม 2562
  กันยายน 2560 กันยายน 2561