ผลการดำเนินงาน ศูนย์ดำรงธรรมท้องถิ่น


ปีงบประมาณ 2560 ปีงบประมาณ 2561
  ตุลาคม 2559 ตุลาคม 2560
  พฤศจิกายน 2559 พฤศจิกายน 2560
  ธันวาคม 2559 ธันวาคม 2560
  มกราคม 2560 มกราคม 2561
  กุมภาพันธ์ 2560 กุมภาพันธ์ 2561
  มีนาคม 2560 มีนาคม 2561
  เมษายน 2560
  พฤษภาคม 2560
  มิถุนายน 2560
  กรกฏาคม 2560
  สิงหาคม 2560
  กันยายน 2560