สายตรง สถ.

การค้นหาคำถาม
1. หากเลือกสถานะหน่วยงานเป็น "ปัจจุบัน"
จะสามารถเลือกสำนัก/กองในปัจจุบันหรือสำนัก/กองที่มีการเปลี่ยนชื่อได้
2. หากเลือกสถานะหน่วยงานเป็น "ยกเลิก"
จะสามารถเลือกสำนัก/กองในอดีตที่มีการยกเลิกได้
                              ปิด

คำตอบในสายตรง สถ. เป็นเพียงข้อแนะนำเบื้องต้นเพื่อประกอบการศึกษา ค้นคว้าหาข้อมูลเพิ่มเติมของผู้ถามเท่านั้น การนำไปอ้างอิงเป็นหน้าที่ของผู้ถามที่จะต้องตรวจ สอบกับระเบียบ และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยละเอียดอีกครั้ง เนื่องจากผู้ตอบไม่สามารถตรวจสอบข้อมูล และสถานการณ์ที่ผู้ถามแจ้งได้

สถานะหน่วยงาน : ปัจจุบัน ยกเลิก
หน่วยงาน :
เรียงตาม :
ชื่อผู้ใช้งาน :
รหัสผ่าน :
ประเภทผู้ใช้งาน :  ผู้ใช้ทั่วไป  เจ้าหน้าที่
*** กรณีไม่มีชื่อผู้ใช้งาน และรหัสผ่าน กรุณาลงทะเบียน
สถานะผู้ใช้งาน : ปัจจุบัน ยกเลิก
ชื่อผู้ใช้งาน :
รหัสผ่าน :
รหัส หัวข้อ คำตอบ อ่าน ตอบโดย หน่วยงาน
CC062818     no 1 กพส.
CC062817     no 4 สน.คท.
CC062816     no 6 สน.คท.
CC062815     no 1 สน.คท.
CC062814     no 3 กศ.
CC062813     no 3 สน.คท.
CC062812     no 6 สน.คท.
CC062811     no 13 กจ.
CC062810     yes 27
 • สน.บถ.
 • 18/08/2560
สน.บถ.
CC062809     yes 30
 • สน.คท.
 • 18/08/2560
สน.คท.
CC062808     no 9 สน.คท.
CC062807     no 13 ศส.
CC062805     no 7 สน.บถ.
CC062804     yes 18
 • สน.คท.
 • 18/08/2560
สน.คท.
CC062803     yes 27
 • สน.คท.
 • 18/08/2560
สน.คท.
CC062802     no 10 สน.บถ.
CC062801     yes 29
 • สน.คท.
 • 18/08/2560
สน.คท.
CC062800     no 17 สน.บถ.
CC062799     no 13 กจ.
CC062798     yes 23
 • กม.
 • 18/08/2560
กม.
CC062797     yes 24
 • กม.
 • 18/08/2560
กม.
CC062796     yes 34
 • สน.คท.
 • 17/08/2560
สน.คท.
CC062795     yes 23
 • สน.คท.
 • 17/08/2560
สน.คท.
CC062794     no 14 กพส.
CC062793     no 15 สน.บถ.
CC062792     no 21 กจ.
CC062791     no 29 สน.บถ.
CC062790     yes 93
 • สน.บถ.
 • 18/08/2560
สน.บถ.
CC062789     yes 44
 • สน.คท.
 • 17/08/2560
สน.คท.
CC062788     yes 54
 • สน.บถ.
 • 17/08/2560
สน.บถ.
CC062787     yes 32
 • สน.บถ.
 • 17/08/2560
สน.บถ.
CC062786     yes 61
 • สน.บถ.
 • 17/08/2560
สน.บถ.
CC062785     yes 17
 • สน.คท.
 • 17/08/2560
สน.คท.
CC062784     yes 29
 • สน.คท.
 • 17/08/2560
สน.คท.
CC062783     yes 18
 • สน.คท.
 • 17/08/2560
สน.คท.
CC062782     yes 44
 • สน.คท.
 • 17/08/2560
สน.คท.
CC062781     no 14 กม.
CC062780     yes 52
 • สน.บถ.
 • 17/08/2560
สน.บถ.
CC062779     no 21 ตบ.
CC062778     yes 12
 • กม.
 • 18/08/2560
กม.
CC062777     yes 25
 • สน.คท.
 • 17/08/2560
สน.คท.
CC062776     yes 25
 • สน.คท.
 • 17/08/2560
สน.คท.
CC062774     yes 23
 • สน.คท.
 • 17/08/2560
สน.คท.
CC062773     yes 22
 • สน.คท.
 • 17/08/2560
สน.คท.
CC062772     yes 22
 • สน.คท.
 • 17/08/2560
สน.คท.
CC062771     yes 30
 • สน.คท.
 • 17/08/2560
สน.คท.
CC062770    
 • ขอสอบถาม
 • ถามโดย สิริกรทองพุฒน์ [ วันที่ 16/08/2560 ]
yes 45
 • กค.
 • 16/08/2560
กค.
CC062769     yes 97
 • สน.คท.
 • 16/08/2560
สน.คท.
CC062768     yes 58
 • สน.คท.
 • 16/08/2560
สน.คท.
CC062767     yes 30
 • สน.คท.
 • 17/08/2560
สน.คท.
first previous ข้อมูลที่ 1 - 50 จาก 51862 next last
 • 3,522,028
 • 435