สายตรง สถ.

การค้นหาคำถาม
1. หากเลือกสถานะหน่วยงานเป็น "ปัจจุบัน"
จะสามารถเลือกสำนัก/กองในปัจจุบันหรือสำนัก/กองที่มีการเปลี่ยนชื่อได้
2. หากเลือกสถานะหน่วยงานเป็น "ยกเลิก"
จะสามารถเลือกสำนัก/กองในอดีตที่มีการยกเลิกได้
                              ปิด

คำตอบในสายตรง สถ. เป็นเพียงข้อแนะนำเบื้องต้นเพื่อประกอบการศึกษา ค้นคว้าหาข้อมูลเพิ่มเติมของผู้ถามเท่านั้น การนำไปอ้างอิงเป็นหน้าที่ของผู้ถามที่จะต้องตรวจ สอบกับระเบียบ และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยละเอียดอีกครั้ง เนื่องจากผู้ตอบไม่สามารถตรวจสอบข้อมูล และสถานการณ์ที่ผู้ถามแจ้งได้

สถานะหน่วยงาน : ปัจจุบัน ยกเลิก
หน่วยงาน :
เรียงตาม :
ชื่อผู้ใช้งาน :
รหัสผ่าน :
ประเภทผู้ใช้งาน :  ผู้ใช้ทั่วไป  เจ้าหน้าที่
*** กรณีไม่มีชื่อผู้ใช้งาน และรหัสผ่าน กรุณาลงทะเบียน
สถานะผู้ใช้งาน : ปัจจุบัน ยกเลิก
ชื่อผู้ใช้งาน :
รหัสผ่าน :
รหัส หัวข้อ คำตอบ อ่าน ตอบโดย หน่วยงาน
CC072144     no 6 สน.คท.
CC072143     no 1 กพส.
CC072142     no 4 สน.คท.
CC072141     no 6 กม.
CC072140     no 11 สน.คท.
CC072139     no 5 สน.บถ.
CC072138     no 11 กม.
CC072137     yes 30
 • สน.คท.
 • 21/01/2563
สน.คท.
CC072136     no 17 สน.คท.
CC072135     no 32 กพส.
CC072134     yes 61
 • กพส.
 • 21/01/2563
กพส.
CC072133     no 14 กม.
CC072132     no 24 สน.คท.
CC072131     no 15 สน.บถ.
CC072130     yes 29
 • กพส.
 • 21/01/2563
กพส.
CC072129     yes 33
 • สน.คท.
 • 21/01/2563
สน.คท.
CC072128     yes 41
 • สน.คท.
 • 21/01/2563
สน.คท.
CC072127     yes 28
 • สน.คท.
 • 21/01/2563
สน.คท.
CC072126     yes 42
 • สน.คท.
 • 21/01/2563
สน.คท.
CC072125     yes 36
 • สน.คท.
 • 21/01/2563
สน.คท.
CC072124     yes 27
 • สน.คท.
 • 21/01/2563
สน.คท.
CC072123     no 14 กม.
CC072122     yes 81
 • กพส.
 • 21/01/2563
กพส.
CC072121     no 39 กม.
CC072120     yes 64
 • กค.
 • 20/01/2563
กค.
CC072119     yes 39
 • กค.
 • 20/01/2563
กค.
CC072118     no 30 สน.บถ.
CC072117     yes 54
 • สน.คท.
 • 20/01/2563
สน.คท.
CC072116     yes 77
 • สน.คท.
 • 20/01/2563
สน.คท.
CC072115     no 16 สน.บถ.
CC072114     no 18 กพส.
CC072113     yes 62
 • กม.
 • 20/01/2563
กม.
CC072112     yes 25
 • กม.
 • 20/01/2563
กม.
CC072111     no 9 สน.บถ.
CC072110     yes 45
 • สน.คท.
 • 21/01/2563
สน.คท.
CC072109     yes 47
 • สน.คท.
 • 21/01/2563
สน.คท.
CC072108     yes 35
 • กม.
 • 20/01/2563
กม.
CC072107     yes 63
 • กม.
 • 20/01/2563
กม.
CC072106     yes 69
 • สน.บถ.
 • 20/01/2563
สน.บถ.
CC072105     yes 77
 • สน.คท.
 • 20/01/2563
สน.คท.
CC072104     yes 72
 • สน.บถ.
 • 20/01/2563
สน.บถ.
CC072103     yes 54
 • สน.คท.
 • 20/01/2563
สน.คท.
CC072102     yes 29
 • กม.
 • 20/01/2563
กม.
CC072101     yes 72
 • สน.คท.
 • 17/01/2563
สน.คท.
CC072100     yes 55
 • กม.
 • 20/01/2563
กม.
CC072099     yes 52
 • สน.คท.
 • 20/01/2563
สน.คท.
CC072098     yes 42
 • สน.คท.
 • 20/01/2563
สน.คท.
CC072097     yes 30
 • กค.
 • 20/01/2563
กค.
CC072096     yes 53
 • กพส.
 • 20/01/2563
กพส.
CC072095     yes 78
 • กพส.
 • 20/01/2563
กพส.
first previous ข้อมูลที่ 1 - 50 จาก 59840 next last
 • 3,996,926
 • 24