สายตรง สถ.

การค้นหาคำถาม
1. หากเลือกสถานะหน่วยงานเป็น "ปัจจุบัน"
จะสามารถเลือกสำนัก/กองในปัจจุบันหรือสำนัก/กองที่มีการเปลี่ยนชื่อได้
2. หากเลือกสถานะหน่วยงานเป็น "ยกเลิก"
จะสามารถเลือกสำนัก/กองในอดีตที่มีการยกเลิกได้
                              ปิด

คำตอบในสายตรง สถ. เป็นเพียงข้อแนะนำเบื้องต้นเพื่อประกอบการศึกษา ค้นคว้าหาข้อมูลเพิ่มเติมของผู้ถามเท่านั้น การนำไปอ้างอิงเป็นหน้าที่ของผู้ถามที่จะต้องตรวจ สอบกับระเบียบ และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยละเอียดอีกครั้ง เนื่องจากผู้ตอบไม่สามารถตรวจสอบข้อมูล และสถานการณ์ที่ผู้ถามแจ้งได้

สถานะหน่วยงาน : ปัจจุบัน ยกเลิก
หน่วยงาน :
เรียงตาม :
ชื่อผู้ใช้งาน :
รหัสผ่าน :
ประเภทผู้ใช้งาน :  ผู้ใช้ทั่วไป  เจ้าหน้าที่
*** กรณีไม่มีชื่อผู้ใช้งาน และรหัสผ่าน กรุณาลงทะเบียน
สถานะผู้ใช้งาน : ปัจจุบัน ยกเลิก
ชื่อผู้ใช้งาน :
รหัสผ่าน :
รหัส หัวข้อ คำตอบ อ่าน ตอบโดย หน่วยงาน
CC065224     no 0 กพส.
CC065223     no 3 กศ.
CC065222     no 2 สน.คท.
CC065221     no 6 สน.คท.
CC065220     no 15 สน.บถ.
CC065219     no 14 สน.คท.
CC065218     no 4 สน.คท.
CC065217     no 25 สน.คท.
CC065216     no 12 สน.คท.
CC065215     no 18 สน.คท.
CC065214     no 12 สน.บถ.
CC065213     no 18 สน.คท.
CC065211     no 14 สน.คท.
CC065210     no 25 สน.บถ.
CC065209     yes 24
 • กม.
 • 21/05/2561
กม.
CC065208     no 19 ศส.
CC065207     yes 63
 • สน.คท.
 • 17/05/2561
สน.คท.
CC065206     yes 90
 • กม.
 • 17/05/2561
กม.
CC065205     no 35 สน.คท.
CC065204     yes 81
 • กม.
 • 18/05/2561
กม.
CC065200     yes 83
 • สน.คท.
 • 17/05/2561
สน.คท.
CC065199     yes 73
 • สน.คท.
 • 16/05/2561
สน.คท.
CC065198     no 19 สน.คท.
CC065197     no 42 สน.คท.
CC065196     yes 87
 • สน.คท.
 • 16/05/2561
สน.คท.
CC065195     yes 110
 • กค.
 • 16/05/2561
กค.
CC065194     yes 79
 • สน.คท.
 • 16/05/2561
สน.คท.
CC065193     yes 78
 • สน.คท.
 • 16/05/2561
สน.คท.
CC065192     yes 72
 • กม.
 • 17/05/2561
กม.
CC065191     yes 69
 • กศ.
 • 16/05/2561
กศ.
CC065190     yes 39
 • สน.คท.
 • 16/05/2561
สน.คท.
CC065189     yes 68
 • สน.คท.
 • 16/05/2561
สน.คท.
CC065188     yes 78
 • กค.
 • 16/05/2561
กค.
CC065187     yes 53
 • กม.
 • 17/05/2561
กม.
CC065186     yes 81
 • กพส.
 • 18/05/2561
กพส.
CC065185     yes 61
 • กพส.
 • 18/05/2561
กพส.
CC065184     yes 141
 • สน.คท.
 • 15/05/2561
สน.คท.
CC065183     yes 110
 • กค.
 • 15/05/2561
กค.
CC065182     yes 72
 • กพส.
 • 17/05/2561
กพส.
CC065177     yes 54
 • สน.คท.
 • 16/05/2561
สน.คท.
CC065176     yes 62
 • สน.คท.
 • 16/05/2561
สน.คท.
CC065175     yes 126
 • สน.คท.
 • 16/05/2561
สน.คท.
CC065174     yes 106
 • สน.คท.
 • 15/05/2561
สน.คท.
CC065173     no 38 สน.บถ.
CC065172     yes 66
 • สน.คท.
 • 15/05/2561
สน.คท.
CC065171     yes 85
 • สน.คท.
 • 15/05/2561
สน.คท.
CC065170     yes 107
 • สน.คท.
 • 15/05/2561
สน.คท.
CC065169     yes 76
 • สน.คท.
 • 15/05/2561
สน.คท.
CC065168     yes 127
 • กม.
 • 11/05/2561
กม.
CC065167     yes 52
 • กพส.
 • 17/05/2561
กพส.
first previous ข้อมูลที่ 1 - 50 จาก 53896 next last
 • 3,675,451
 • 127