สายตรง สถ.

การค้นหาคำถาม
1. หากเลือกสถานะหน่วยงานเป็น "ปัจจุบัน"
จะสามารถเลือกสำนัก/กองในปัจจุบันหรือสำนัก/กองที่มีการเปลี่ยนชื่อได้
2. หากเลือกสถานะหน่วยงานเป็น "ยกเลิก"
จะสามารถเลือกสำนัก/กองในอดีตที่มีการยกเลิกได้
                              ปิด

คำตอบในสายตรง สถ. เป็นเพียงข้อแนะนำเบื้องต้นเพื่อประกอบการศึกษา ค้นคว้าหาข้อมูลเพิ่มเติมของผู้ถามเท่านั้น การนำไปอ้างอิงเป็นหน้าที่ของผู้ถามที่จะต้องตรวจ สอบกับระเบียบ และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยละเอียดอีกครั้ง เนื่องจากผู้ตอบไม่สามารถตรวจสอบข้อมูล และสถานการณ์ที่ผู้ถามแจ้งได้

สถานะหน่วยงาน : ปัจจุบัน ยกเลิก
หน่วยงาน :
เรียงตาม :
ชื่อผู้ใช้งาน :
รหัสผ่าน :
ประเภทผู้ใช้งาน :  ผู้ใช้ทั่วไป  เจ้าหน้าที่
*** กรณีไม่มีชื่อผู้ใช้งาน และรหัสผ่าน กรุณาลงทะเบียน
สถานะผู้ใช้งาน : ปัจจุบัน ยกเลิก
ชื่อผู้ใช้งาน :
รหัสผ่าน :
รหัส หัวข้อ คำตอบ อ่าน ตอบโดย หน่วยงาน
CC081106     no 4 กค.
CC081105     no 3 กค.
CC081104     no 12 กจ.
CC081103     no 12 สน.บถ.
CC081102     no 4 กค.
CC081101     yes 14
 • กม.
 • 02/12/2564
กม.
CC081100     yes 14
 • สน.คท.
 • 02/12/2564
สน.คท.
CC081099     yes 13
 • สน.คท.
 • 02/12/2564
สน.คท.
CC081098     yes 17
 • สน.คท.
 • 02/12/2564
สน.คท.
CC081097     no 22 สน.คท.
CC081096     yes 11
 • สน.คท.
 • 02/12/2564
สน.คท.
CC081095     yes 14
 • กสว.
 • 02/12/2564
กสว.
CC081094     yes 5
 • สน.คท.
 • 02/12/2564
สน.คท.
CC081093     yes 20
 • สน.คท.
 • 02/12/2564
สน.คท.
CC081092     yes 7
 • สน.คท.
 • 02/12/2564
สน.คท.
CC081091     yes 9
 • สน.คท.
 • 02/12/2564
สน.คท.
CC081090     yes 14
 • กม.
 • 02/12/2564
กม.
CC081088     yes 13
 • กค.
 • 02/12/2564
กค.
CC081087     yes 7
 • กค.
 • 02/12/2564
กค.
CC081086     yes 7
 • กค.
 • 02/12/2564
กค.
CC081085     yes 5
 • กค.
 • 02/12/2564
กค.
CC081084     yes 14
 • กค.
 • 02/12/2564
กค.
CC081083     yes 12
 • กต.
 • 02/12/2564
กต.
CC081082     yes 26
 • กม.
 • 02/12/2564
กม.
CC081081     yes 12
 • กม.
 • 02/12/2564
กม.
CC081080     yes 13
 • กม.
 • 02/12/2564
กม.
CC081079     yes 18
 • สน.คท.
 • 02/12/2564
สน.คท.
CC081078     yes 6
 • สน.คท.
 • 02/12/2564
สน.คท.
CC081077     no 20 สน.คท.
CC081071     yes 37
 • สน.บถ.
 • 02/12/2564
สน.บถ.
CC081068     yes 29
 • สน.บถ.
 • 02/12/2564
สน.บถ.
CC081067     yes 39
 • สน.คท.
 • 02/12/2564
สน.คท.
CC081066     no 13 สน.บถ.
CC081065     yes 9
 • สน.คท.
 • 02/12/2564
สน.คท.
CC081064     no 24 สน.บถ.
CC081063     no 7 ศส.
CC081062     no 18 สน.คท.
CC081061     no 13 สน.คท.
CC081060     yes 40
 • กม.
 • 01/12/2564
กม.
CC081059     yes 29
 • สน.คท.
 • 02/12/2564
สน.คท.
CC081058     no 13 สน.คท.
CC081057     no 19 สน.คท.
CC081056     yes 42
 • สน.บถ.
 • 02/12/2564
สน.บถ.
CC081055    
 • อสบ.
 • ถามโดย วิรัตน์ งามกลาง [ วันที่ 01/12/2564 ]
yes 37
 • กสธ.
 • 01/12/2564
กสธ.
CC081054     no 32 สน.คท.
CC081053     yes 32
 • สน.คท.
 • 02/12/2564
สน.คท.
CC081052     yes 54
 • สน.คท.
 • 01/12/2564
สน.คท.
CC081051     yes 84
 • สน.คท.
 • 01/12/2564
สน.คท.
CC081050     yes 37
 • สน.คท.
 • 02/12/2564
สน.คท.
CC081049     yes 98
 • สน.บถ.
 • 01/12/2564
สน.บถ.
first previous ข้อมูลที่ 1 - 50 จาก 67884 next last
 • 4,459,388
 • 688