สายตรง สถ.

การค้นหาคำถาม
1. หากเลือกสถานะหน่วยงานเป็น "ปัจจุบัน"
จะสามารถเลือกสำนัก/กองในปัจจุบันหรือสำนัก/กองที่มีการเปลี่ยนชื่อได้
2. หากเลือกสถานะหน่วยงานเป็น "ยกเลิก"
จะสามารถเลือกสำนัก/กองในอดีตที่มีการยกเลิกได้
                              ปิด

คำตอบในสายตรง สถ. เป็นเพียงข้อแนะนำเบื้องต้นเพื่อประกอบการศึกษา ค้นคว้าหาข้อมูลเพิ่มเติมของผู้ถามเท่านั้น การนำไปอ้างอิงเป็นหน้าที่ของผู้ถามที่จะต้องตรวจ สอบกับระเบียบ และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยละเอียดอีกครั้ง เนื่องจากผู้ตอบไม่สามารถตรวจสอบข้อมูล และสถานการณ์ที่ผู้ถามแจ้งได้

สถานะหน่วยงาน : ปัจจุบัน ยกเลิก
หน่วยงาน :
เรียงตาม :
ชื่อผู้ใช้งาน :
รหัสผ่าน :
ประเภทผู้ใช้งาน :  ผู้ใช้ทั่วไป  เจ้าหน้าที่
*** กรณีไม่มีชื่อผู้ใช้งาน และรหัสผ่าน กรุณาลงทะเบียน
สถานะผู้ใช้งาน : ปัจจุบัน ยกเลิก
ชื่อผู้ใช้งาน :
รหัสผ่าน :
รหัส หัวข้อ คำตอบ อ่าน ตอบโดย หน่วยงาน
CC065000     no 11 สน.บถ.
CC064999     no 10 กพส.
CC064998     no 12 สน.คท.
CC064997     no 10 กม.
CC064996     no 24 สน.คท.
CC064995     no 16 สน.คท.
CC064994     no 12 สน.คท.
CC064993     no 19 กม.
CC064992     no 23 กพส.
CC064991     no 18 สน.คท.
CC064990     no 29 สน.คท.
CC064989     no 19 สน.คท.
CC064985     no 33 สน.คท.
CC064984     no 73 สน.คท.
CC064983     no 22 สน.คท.
CC064982     no 28 สน.คท.
CC064981     no 22 สน.คท.
CC064980     no 22 สน.คท.
CC064979     no 40 สน.คท.
CC064978     no 47 สน.บถ.
CC064977     no 31 กพส.
CC064976     no 53 กพส.
CC064975     yes 144
 • สน.คท.
 • 18/04/2561
สน.คท.
CC064974     yes 29
 • กพส.
 • 20/04/2561
กพส.
CC064973     yes 111
 • สน.คท.
 • 18/04/2561
สน.คท.
CC064972     yes 24
 • กค.
 • 20/04/2561
กค.
CC064971     yes 93
 • สน.คท.
 • 18/04/2561
สน.คท.
CC064970     no 33 กพส.
CC064969     yes 125
 • สน.คท.
 • 18/04/2561
สน.คท.
CC064968     yes 96
 • สน.คท.
 • 18/04/2561
สน.คท.
CC064967     yes 77
 • สน.บถ.
 • 19/04/2561
สน.บถ.
CC064966     yes 39
 • สน.บถ.
 • 19/04/2561
สน.บถ.
CC064965     yes 64
 • กม.
 • 18/04/2561
กม.
CC064964     yes 65
 • สน.คท.
 • 18/04/2561
สน.คท.
CC064963     yes 90
 • กค.
 • 17/04/2561
กค.
CC064962     yes 47
 • สน.คท.
 • 18/04/2561
สน.คท.
CC064961     yes 64
 • กม.
 • 19/04/2561
กม.
CC064960     yes 25
 • กม.
 • 19/04/2561
กม.
CC064959     yes 59
 • กม.
 • 19/04/2561
กม.
CC064958     yes 71
 • สน.คท.
 • 18/04/2561
สน.คท.
CC064957     no 27 สน.คท.
CC064956     yes 56
 • สน.คท.
 • 18/04/2561
สน.คท.
CC064955     yes 82
 • สน.คท.
 • 18/04/2561
สน.คท.
CC064954     yes 34
 • กม.
 • 19/04/2561
กม.
CC064953     yes 72
 • สน.คท.
 • 18/04/2561
สน.คท.
CC064952     yes 79
 • สน.บถ.
 • 18/04/2561
สน.บถ.
CC064951     yes 63
 • สน.คท.
 • 18/04/2561
สน.คท.
CC064950     yes 134
 • สน.คท.
 • 11/04/2561
สน.คท.
CC064949     yes 130
 • สน.คท.
 • 11/04/2561
สน.คท.
CC064948     yes 71
 • สน.คท.
 • 18/04/2561
สน.คท.
first previous ข้อมูลที่ 1 - 50 จาก 53701 next last
 • 3,660,609
 • 38