สายตรง สถ.

การค้นหาคำถาม
1. หากเลือกสถานะหน่วยงานเป็น "ปัจจุบัน"
จะสามารถเลือกสำนัก/กองในปัจจุบันหรือสำนัก/กองที่มีการเปลี่ยนชื่อได้
2. หากเลือกสถานะหน่วยงานเป็น "ยกเลิก"
จะสามารถเลือกสำนัก/กองในอดีตที่มีการยกเลิกได้
                              ปิด

คำตอบในสายตรง สถ. เป็นเพียงข้อแนะนำเบื้องต้นเพื่อประกอบการศึกษา ค้นคว้าหาข้อมูลเพิ่มเติมของผู้ถามเท่านั้น การนำไปอ้างอิงเป็นหน้าที่ของผู้ถามที่จะต้องตรวจ สอบกับระเบียบ และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยละเอียดอีกครั้ง เนื่องจากผู้ตอบไม่สามารถตรวจสอบข้อมูล และสถานการณ์ที่ผู้ถามแจ้งได้

สถานะหน่วยงาน : ปัจจุบัน ยกเลิก
หน่วยงาน :
เรียงตาม :
ชื่อผู้ใช้งาน :
รหัสผ่าน :
ประเภทผู้ใช้งาน :  ผู้ใช้ทั่วไป  เจ้าหน้าที่
*** กรณีไม่มีชื่อผู้ใช้งาน และรหัสผ่าน กรุณาลงทะเบียน
สถานะผู้ใช้งาน : ปัจจุบัน ยกเลิก
ชื่อผู้ใช้งาน :
รหัสผ่าน :
รหัส หัวข้อ คำตอบ อ่าน ตอบโดย หน่วยงาน
CC074290     no 1 สน.คท.
CC074289     no 1 สน.คท.
CC074288     no 4 กพส.
CC074287     no 6 กค.
CC074286     no 10 สน.บถ.
CC074285     no 6 สน.บถ.
CC074284     yes 33
 • สน.คท.
 • 10/07/2563
สน.คท.
CC074282     no 7 สน.คท.
CC074281     no 12 สน.คท.
CC074280     no 46 สน.คท.
CC074279     no 17 สน.คท.
CC074278     no 22 กค.
CC074277     yes 32
 • กศ.
 • 10/07/2563
กศ.
CC074276     yes 16
 • กศ.
 • 10/07/2563
กศ.
CC074275     no 19 สน.คท.
CC074274     no 27 สน.บถ.
CC074273     yes 78
 • สน.คท.
 • 10/07/2563
สน.คท.
CC074272     yes 32
 • กพส.
 • 10/07/2563
กพส.
CC074271     no 18 สน.คท.
CC074257     no 17 สน.คท.
CC074256     yes 25
 • สน.คท.
 • 10/07/2563
สน.คท.
CC074255     yes 71
 • สน.คท.
 • 09/07/2563
สน.คท.
CC074254     no 14 กค.
CC074253     no 20 สน.คท.
CC074252     yes 68
 • สน.คท.
 • 09/07/2563
สน.คท.
CC074251     yes 35
 • สน.คท.
 • 09/07/2563
สน.คท.
CC074250     yes 57
 • สน.คท.
 • 09/07/2563
สน.คท.
CC074249     no 21 สน.คท.
CC074248     yes 27
 • กพส.
 • 10/07/2563
กพส.
CC074244     yes 36
 • สน.คท.
 • 10/07/2563
สน.คท.
CC074243     yes 67
 • กค.
 • 09/07/2563
กค.
CC074242     yes 38
 • สน.บถ.
 • 09/07/2563
สน.บถ.
CC074241     yes 98
 • สน.คท.
 • 08/07/2563
สน.คท.
CC074240     yes 56
 • สน.คท.
 • 09/07/2563
สน.คท.
CC074234     yes 44
 • กค.
 • 09/07/2563
กค.
CC074233     yes 79
 • กม.
 • 09/07/2563
กม.
CC074232     yes 97
 • สน.คท.
 • 08/07/2563
สน.คท.
CC074231     yes 91
 • สน.บถ.
 • 08/07/2563
สน.บถ.
CC074230     yes 34
 • กค.
 • 09/07/2563
กค.
CC074229     yes 78
 • กศ.
 • 08/07/2563
กศ.
CC074227     yes 134
 • สน.คท.
 • 03/07/2563
สน.คท.
CC074226     yes 91
 • สน.คท.
 • 03/07/2563
สน.คท.
CC074225     yes 72
 • สน.คท.
 • 03/07/2563
สน.คท.
CC074224     yes 52
 • สน.คท.
 • 03/07/2563
สน.คท.
CC074223     yes 77
 • สน.บถ.
 • 08/07/2563
สน.บถ.
CC074222     yes 37
 • สน.คท.
 • 03/07/2563
สน.คท.
CC074221     yes 88
 • สน.คท.
 • 03/07/2563
สน.คท.
CC074220     yes 64
 • สน.คท.
 • 03/07/2563
สน.คท.
CC074219     yes 108
 • กค.
 • 03/07/2563
กค.
CC074217     yes 75
 • สน.บถ.
 • 03/07/2563
สน.บถ.
first previous ข้อมูลที่ 1 - 50 จาก 61790 next last
 • 4,090,652
 • 115