สายตรง สถ.

การค้นหาคำถาม
1. หากเลือกสถานะหน่วยงานเป็น "ปัจจุบัน"
จะสามารถเลือกสำนัก/กองในปัจจุบันหรือสำนัก/กองที่มีการเปลี่ยนชื่อได้
2. หากเลือกสถานะหน่วยงานเป็น "ยกเลิก"
จะสามารถเลือกสำนัก/กองในอดีตที่มีการยกเลิกได้
                              ปิด

คำตอบในสายตรง สถ. เป็นเพียงข้อแนะนำเบื้องต้นเพื่อประกอบการศึกษา ค้นคว้าหาข้อมูลเพิ่มเติมของผู้ถามเท่านั้น การนำไปอ้างอิงเป็นหน้าที่ของผู้ถามที่จะต้องตรวจ สอบกับระเบียบ และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยละเอียดอีกครั้ง เนื่องจากผู้ตอบไม่สามารถตรวจสอบข้อมูล และสถานการณ์ที่ผู้ถามแจ้งได้

สถานะหน่วยงาน : ปัจจุบัน ยกเลิก
หน่วยงาน :
เรียงตาม :
ชื่อผู้ใช้งาน :
รหัสผ่าน :
ประเภทผู้ใช้งาน :  ผู้ใช้ทั่วไป  เจ้าหน้าที่
*** กรณีไม่มีชื่อผู้ใช้งาน และรหัสผ่าน กรุณาลงทะเบียน
สถานะผู้ใช้งาน : ปัจจุบัน ยกเลิก
ชื่อผู้ใช้งาน :
รหัสผ่าน :
รหัส หัวข้อ คำตอบ อ่าน ตอบโดย หน่วยงาน
CC062225     no 4 สน.คท.
CC062224     no 6 สน.คท.
CC062223     no 12 สน.คท.
CC062222     no 6 สน.คท.
CC062221     no 17 สน.คท.
CC062220     no 14 สน.คท.
CC062219     no 13 ตบ.
CC062218     no 12 สน.บถ.
CC062217     no 13 สน.คท.
CC062216     no 13 สน.บถ.
CC062215     no 11 สน.คท.
CC062214     no 13 สน.คท.
CC062213     no 22 สน.คท.
CC062212     yes 39
 • สน.บถ.
 • 23/06/2560
สน.บถ.
CC062211     yes 35
 • สน.บถ.
 • 23/06/2560
สน.บถ.
CC062210     no 23 สน.คท.
CC062209     no 39 สน.คท.
CC062208     no 15 สน.คท.
CC062207     yes 74
 • สน.คท.
 • 23/06/2560
สน.คท.
CC062206     no 20 สน.คท.
CC062205     yes 72
 • กค.
 • 22/06/2560
กค.
CC062204     no 37 สน.บถ.
CC062203     yes 51
 • สน.คท.
 • 22/06/2560
สน.คท.
CC062202     yes 52
 • สน.คท.
 • 22/06/2560
สน.คท.
CC062201     no 26 สน.คท.
CC062200     no 28 กศ.
CC062199     yes 54
 • สน.บถ.
 • 23/06/2560
สน.บถ.
CC062198     no 22 สน.คท.
CC062197     no 20 สน.คท.
CC062195     no 20 สน.คท.
CC062194     no 43 สน.คท.
CC062193     no 30 สน.คท.
CC062192     yes 47
 • สน.คท.
 • 22/06/2560
สน.คท.
CC062187     yes 49
 • สน.คท.
 • 23/06/2560
สน.คท.
CC062186     no 38 สน.คท.
CC062185     no 18 สน.คท.
CC062184     no 46 สน.คท.
CC062183     no 47 กพส.
CC062182     no 21 สน.คท.
CC062181     yes 33
 • สน.คท.
 • 23/06/2560
สน.คท.
CC062180     yes 53
 • สน.คท.
 • 23/06/2560
สน.คท.
CC062179     no 57 สน.คท.
CC062178     yes 68
 • สน.คท.
 • 23/06/2560
สน.คท.
CC062177     no 68 สน.คท.
CC062176     yes 56
 • สน.คท.
 • 23/06/2560
สน.คท.
CC062175     yes 55
 • สน.คท.
 • 22/06/2560
สน.คท.
CC062173     yes 71
 • สน.บถ.
 • 22/06/2560
สน.บถ.
CC062172     yes 76
 • สน.บถ.
 • 21/06/2560
สน.บถ.
CC062171     yes 79
 • สน.คท.
 • 20/06/2560
สน.คท.
CC062170     no 51 สน.คท.
first previous ข้อมูลที่ 1 - 50 จาก 51286 next last
 • 3,495,437
 • 188