สายตรง สถ.

การค้นหาคำถาม
1. หากเลือกสถานะหน่วยงานเป็น "ปัจจุบัน"
จะสามารถเลือกสำนัก/กองในปัจจุบันหรือสำนัก/กองที่มีการเปลี่ยนชื่อได้
2. หากเลือกสถานะหน่วยงานเป็น "ยกเลิก"
จะสามารถเลือกสำนัก/กองในอดีตที่มีการยกเลิกได้
                              ปิด

คำตอบในสายตรง สถ. เป็นเพียงข้อแนะนำเบื้องต้นเพื่อประกอบการศึกษา ค้นคว้าหาข้อมูลเพิ่มเติมของผู้ถามเท่านั้น การนำไปอ้างอิงเป็นหน้าที่ของผู้ถามที่จะต้องตรวจ สอบกับระเบียบ และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยละเอียดอีกครั้ง เนื่องจากผู้ตอบไม่สามารถตรวจสอบข้อมูล และสถานการณ์ที่ผู้ถามแจ้งได้

สถานะหน่วยงาน : ปัจจุบัน ยกเลิก
หน่วยงาน :
เรียงตาม :
ชื่อผู้ใช้งาน :
รหัสผ่าน :
ประเภทผู้ใช้งาน :  ผู้ใช้ทั่วไป  เจ้าหน้าที่
*** กรณีไม่มีชื่อผู้ใช้งาน และรหัสผ่าน กรุณาลงทะเบียน
สถานะผู้ใช้งาน : ปัจจุบัน ยกเลิก
ชื่อผู้ใช้งาน :
รหัสผ่าน :
รหัส หัวข้อ คำตอบ อ่าน ตอบโดย หน่วยงาน
CC080220     no 8 สน.คท.
CC080219     no 8 สน.บถ.
CC080218     no 9 สน.คท.
CC080217     no 14 สน.คท.
CC080216     no 11 สน.คท.
CC080215     yes 54
 • สน.บถ.
 • 23/09/2564
สน.บถ.
CC080214     yes 31
 • กม.
 • 23/09/2564
กม.
CC080213     yes 20
 • กม.
 • 23/09/2564
กม.
CC080212     no 21 สน.คท.
CC080211     yes 23
 • สน.คท.
 • 23/09/2564
สน.คท.
CC080210     yes 51
 • สน.คท.
 • 23/09/2564
สน.คท.
CC080209     no 21 กพส.
CC080208     yes 38
 • สน.คท.
 • 23/09/2564
สน.คท.
CC080207     no 35 สน.คท.
CC080206     no 19 สน.คท.
CC080205     yes 32
 • สน.คท.
 • 23/09/2564
สน.คท.
CC080204     yes 33
 • สน.คท.
 • 23/09/2564
สน.คท.
CC080203     yes 49
 • สน.คท.
 • 23/09/2564
สน.คท.
CC080202     yes 35
 • สน.คท.
 • 23/09/2564
สน.คท.
CC080201     yes 45
 • สน.บถ.
 • 23/09/2564
สน.บถ.
CC080200     no 22 สน.คท.
CC080199     yes 33
 • กศ.
 • 23/09/2564
กศ.
CC080198     yes 32
 • สน.คท.
 • 23/09/2564
สน.คท.
CC080197     yes 33
 • สน.คท.
 • 22/09/2564
สน.คท.
CC080196     yes 28
 • สน.คท.
 • 23/09/2564
สน.คท.
CC080195     yes 47
 • สน.คท.
 • 22/09/2564
สน.คท.
CC080194     yes 26
 • กม.
 • 22/09/2564
กม.
CC080193     yes 55
 • สน.คท.
 • 22/09/2564
สน.คท.
CC080192     yes 36
 • สน.คท.
 • 22/09/2564
สน.คท.
CC080191     yes 35
 • สน.คท.
 • 22/09/2564
สน.คท.
CC080190     yes 43
 • สน.คท.
 • 22/09/2564
สน.คท.
CC080189     yes 27
 • สน.คท.
 • 22/09/2564
สน.คท.
CC080188     no 24 สน.กบท.
CC080187     yes 32
 • สน.คท.
 • 23/09/2564
สน.คท.
CC080186     yes 36
 • สน.คท.
 • 23/09/2564
สน.คท.
CC080185     yes 49
 • สน.คท.
 • 22/09/2564
สน.คท.
CC080184     yes 27
 • สน.คท.
 • 22/09/2564
สน.คท.
CC080183     yes 25
 • สน.คท.
 • 22/09/2564
สน.คท.
CC080182     yes 27
 • สน.คท.
 • 23/09/2564
สน.คท.
CC080181     yes 44
 • สน.คท.
 • 22/09/2564
สน.คท.
CC080180     yes 30
 • กต.
 • 23/09/2564
กต.
CC080179     yes 23
 • สน.คท.
 • 23/09/2564
สน.คท.
CC080178     yes 23
 • สน.คท.
 • 22/09/2564
สน.คท.
CC080177     yes 31
 • สน.คท.
 • 23/09/2564
สน.คท.
CC080176     no 19 กสธ.
CC080175     yes 20
 • สน.คท.
 • 22/09/2564
สน.คท.
CC080174     yes 32
 • สน.คท.
 • 23/09/2564
สน.คท.
CC080173     yes 52
 • สน.คท.
 • 22/09/2564
สน.คท.
CC080172     yes 38
 • สน.คท.
 • 23/09/2564
สน.คท.
CC080171     yes 35
 • กพส.
 • 23/09/2564
กพส.
first previous ข้อมูลที่ 1 - 50 จาก 67073 next last
 • 4,416,514
 • 97