สายตรง สถ.

การค้นหาคำถาม
1. หากเลือกสถานะหน่วยงานเป็น "ปัจจุบัน"
จะสามารถเลือกสำนัก/กองในปัจจุบันหรือสำนัก/กองที่มีการเปลี่ยนชื่อได้
2. หากเลือกสถานะหน่วยงานเป็น "ยกเลิก"
จะสามารถเลือกสำนัก/กองในอดีตที่มีการยกเลิกได้
                              ปิด

คำตอบในสายตรง สถ. เป็นเพียงข้อแนะนำเบื้องต้นเพื่อประกอบการศึกษา ค้นคว้าหาข้อมูลเพิ่มเติมของผู้ถามเท่านั้น การนำไปอ้างอิงเป็นหน้าที่ของผู้ถามที่จะต้องตรวจ สอบกับระเบียบ และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยละเอียดอีกครั้ง เนื่องจากผู้ตอบไม่สามารถตรวจสอบข้อมูล และสถานการณ์ที่ผู้ถามแจ้งได้

สถานะหน่วยงาน : ปัจจุบัน ยกเลิก
หน่วยงาน :
เรียงตาม :
ชื่อผู้ใช้งาน :
รหัสผ่าน :
ประเภทผู้ใช้งาน :  ผู้ใช้ทั่วไป  เจ้าหน้าที่
*** กรณีไม่มีชื่อผู้ใช้งาน และรหัสผ่าน กรุณาลงทะเบียน
สถานะผู้ใช้งาน : ปัจจุบัน ยกเลิก
ชื่อผู้ใช้งาน :
รหัสผ่าน :
รหัส หัวข้อ คำตอบ อ่าน ตอบโดย หน่วยงาน
CC086447     no 3 กม.
CC086446     no 6 กม.
CC086445     yes 17
 • กม.
 • 02/12/2565
กม.
CC086444     no 8 สน.คท.
CC086443     yes 11
 • สน.บถ.
 • 02/12/2565
สน.บถ.
CC086442     yes 9
 • กค.
 • 02/12/2565
กค.
CC086441     no 16 สน.บถ.
CC086440     no 17 สน.คท.
CC086439     no 9 สน.คท.
CC086438     yes 36
 • กม.
 • 02/12/2565
กม.
CC086437     yes 42
 • กม.
 • 02/12/2565
กม.
CC086436     no 21 สน.บถ.
CC086435     no 17 กศ.
CC086434     no 11 สน.คท.
CC086433     no 19 สน.คท.
CC086432     no 35 สน.คท.
CC086431     yes 52
 • สน.บถ.
 • 02/12/2565
สน.บถ.
CC086430     yes 34
 • กค.
 • 01/12/2565
กค.
CC086429     yes 28
 • สน.คท.
 • 02/12/2565
สน.คท.
CC086428     no 22 สน.คท.
CC086427     no 9 สน.คท.
CC086426     no 14 สน.คท.
CC086425     no 14 สน.คท.
CC086424     yes 29
 • สน.บถ.
 • 02/12/2565
สน.บถ.
CC086423     yes 47
 • กม.
 • 01/12/2565
กม.
CC086422     yes 16
 • สน.บถ.
 • 02/12/2565
สน.บถ.
CC086421     yes 25
 • สน.บถ.
 • 02/12/2565
สน.บถ.
CC086420     no 24 กพส.
CC086419     no 12 กพส.
CC086418     no 14 กพส.
CC086417     yes 39
 • กม.
 • 01/12/2565
กม.
CC086416     yes 21
 • กม.
 • 01/12/2565
กม.
CC086415     yes 25
 • สน.บถ.
 • 02/12/2565
สน.บถ.
CC086414     yes 44
 • กม.
 • 01/12/2565
กม.
CC086413     yes 24
 • สน.บถ.
 • 02/12/2565
สน.บถ.
CC086412     no 25 สน.คท.
CC086411     yes 44
 • สน.คท.
 • 02/12/2565
สน.คท.
CC086410     yes 47
 • กม.
 • 01/12/2565
กม.
CC086409     no 23 สน.คท.
CC086408     no 23 สน.คท.
CC086407     yes 32
 • กม.
 • 01/12/2565
กม.
CC086406     yes 47
 • สน.บถ.
 • 01/12/2565
สน.บถ.
CC086405     yes 41
 • สน.บถ.
 • 02/12/2565
สน.บถ.
CC086404     yes 48
 • กม.
 • 01/12/2565
กม.
CC086403     yes 30
 • สน.คท.
 • 02/12/2565
สน.คท.
CC086402     yes 59
 • สน.กบท.
 • 01/12/2565
สน.กบท.
CC086401     yes 40
 • สน.คท.
 • 02/12/2565
สน.คท.
CC086400     yes 65
 • กม.
 • 30/11/2565
กม.
CC086399     yes 55
 • กค.
 • 30/11/2565
กค.
CC086398     yes 53
 • สน.คท.
 • 02/12/2565
สน.คท.
first previous ข้อมูลที่ 1 - 50 จาก 72590 next last
 • 4,642,225
 • 63