สายตรง สถ.

การค้นหาคำถาม
1. หากเลือกสถานะหน่วยงานเป็น "ปัจจุบัน"
จะสามารถเลือกสำนัก/กองในปัจจุบันหรือสำนัก/กองที่มีการเปลี่ยนชื่อได้
2. หากเลือกสถานะหน่วยงานเป็น "ยกเลิก"
จะสามารถเลือกสำนัก/กองในอดีตที่มีการยกเลิกได้
                              ปิด

คำตอบในสายตรง สถ. เป็นเพียงข้อแนะนำเบื้องต้นเพื่อประกอบการศึกษา ค้นคว้าหาข้อมูลเพิ่มเติมของผู้ถามเท่านั้น การนำไปอ้างอิงเป็นหน้าที่ของผู้ถามที่จะต้องตรวจ สอบกับระเบียบ และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยละเอียดอีกครั้ง เนื่องจากผู้ตอบไม่สามารถตรวจสอบข้อมูล และสถานการณ์ที่ผู้ถามแจ้งได้

สถานะหน่วยงาน : ปัจจุบัน ยกเลิก
หน่วยงาน :
เรียงตาม :
ชื่อผู้ใช้งาน :
รหัสผ่าน :
ประเภทผู้ใช้งาน :  ผู้ใช้ทั่วไป  เจ้าหน้าที่
*** กรณีไม่มีชื่อผู้ใช้งาน และรหัสผ่าน กรุณาลงทะเบียน
สถานะผู้ใช้งาน : ปัจจุบัน ยกเลิก
ชื่อผู้ใช้งาน :
รหัสผ่าน :
รหัส หัวข้อ คำตอบ อ่าน ตอบโดย หน่วยงาน
CC075897     no 1 สน.คท.
CC075896     no 4 กศ.
CC075895     no 8 สน.คท.
CC075894     no 6 สน.คท.
CC075893     no 16 สน.บถ.
CC075892     no 12 สน.คท.
CC075891     no 9 กพส.
CC075890     no 4 กพส.
CC075889     no 16 กค.
CC075888     no 17 สน.คท.
CC075887     no 13 สน.คท.
CC075886     yes 56
 • กศ.
 • 24/11/2563
กศ.
CC075885     yes 33
 • สน.บถ.
 • 24/11/2563
สน.บถ.
CC075884     yes 26
 • สน.คท.
 • 24/11/2563
สน.คท.
CC075883     no 22 สน.คท.
CC075882     no 18 กสว.
CC075881     yes 40
 • สน.บถ.
 • 24/11/2563
สน.บถ.
CC075880     yes 12
 • สน.คท.
 • 24/11/2563
สน.คท.
CC075879     yes 7
 • สน.คท.
 • 24/11/2563
สน.คท.
CC075878     yes 36
 • สน.บถ.
 • 23/11/2563
สน.บถ.
CC075877     no 21 กจ.
CC075876     yes 38
 • สน.คท.
 • 23/11/2563
สน.คท.
CC075875     yes 28
 • ศส.
 • 23/11/2563
ศส.
CC075874     yes 27
 • กพส.
 • 23/11/2563
กพส.
CC075873     yes 32
 • สน.คท.
 • 24/11/2563
สน.คท.
CC075872     no 20 สน.คท.
CC075871     no 30 สน.คท.
CC075870     yes 52
 • สน.บถ.
 • 23/11/2563
สน.บถ.
CC075869     yes 25
 • สน.บถ.
 • 23/11/2563
สน.บถ.
CC075868     yes 35
 • กพส.
 • 23/11/2563
กพส.
CC075867     yes 38
 • สน.บถ.
 • 24/11/2563
สน.บถ.
CC075866     yes 70
 • สน.คท.
 • 23/11/2563
สน.คท.
CC075865     yes 47
 • สน.คท.
 • 23/11/2563
สน.คท.
CC075864     yes 20
 • สน.บถ.
 • 23/11/2563
สน.บถ.
CC075863     yes 22
 • สน.บถ.
 • 23/11/2563
สน.บถ.
CC075862     yes 34
 • สน.คท.
 • 23/11/2563
สน.คท.
CC075861     yes 42
 • สน.คท.
 • 23/11/2563
สน.คท.
CC075860     yes 16
 • สน.คท.
 • 23/11/2563
สน.คท.
CC075859     yes 29
 • สน.คท.
 • 23/11/2563
สน.คท.
CC075858    
 • หน.สป.
 • ถามโดย ธีระยุทธนา [ วันที่ 18/11/2563 ]
yes 81
 • สน.บถ.
 • 23/11/2563
สน.บถ.
CC075857     yes 30
 • สน.คท.
 • 23/11/2563
สน.คท.
CC075856     yes 60
 • สน.คท.
 • 23/11/2563
สน.คท.
CC075855     yes 23
 • สน.บถ.
 • 23/11/2563
สน.บถ.
CC075854     yes 34
 • สน.คท.
 • 23/11/2563
สน.คท.
CC075853     yes 29
 • สน.บถ.
 • 23/11/2563
สน.บถ.
CC075852     yes 28
 • กม.
 • 23/11/2563
กม.
CC075851     yes 27
 • กม.
 • 23/11/2563
กม.
CC075850     yes 34
 • สน.บถ.
 • 23/11/2563
สน.บถ.
CC075849     yes 40
 • กม.
 • 24/11/2563
กม.
CC075848     yes 37
 • สน.กบท.
 • 24/11/2563
สน.กบท.
first previous ข้อมูลที่ 1 - 50 จาก 63190 next last
 • 4,230,573
 • 492