สายตรง สถ.

การค้นหาคำถาม
1. หากเลือกสถานะหน่วยงานเป็น "ปัจจุบัน"
จะสามารถเลือกสำนัก/กองในปัจจุบันหรือสำนัก/กองที่มีการเปลี่ยนชื่อได้
2. หากเลือกสถานะหน่วยงานเป็น "ยกเลิก"
จะสามารถเลือกสำนัก/กองในอดีตที่มีการยกเลิกได้
                              ปิด

คำตอบในสายตรง สถ. เป็นเพียงข้อแนะนำเบื้องต้นเพื่อประกอบการศึกษา ค้นคว้าหาข้อมูลเพิ่มเติมของผู้ถามเท่านั้น การนำไปอ้างอิงเป็นหน้าที่ของผู้ถามที่จะต้องตรวจ สอบกับระเบียบ และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยละเอียดอีกครั้ง เนื่องจากผู้ตอบไม่สามารถตรวจสอบข้อมูล และสถานการณ์ที่ผู้ถามแจ้งได้

สถานะหน่วยงาน : ปัจจุบัน ยกเลิก
หน่วยงาน :
เรียงตาม :
ชื่อผู้ใช้งาน :
รหัสผ่าน :
ประเภทผู้ใช้งาน :  ผู้ใช้ทั่วไป  เจ้าหน้าที่
*** กรณีไม่มีชื่อผู้ใช้งาน และรหัสผ่าน กรุณาลงทะเบียน
สถานะผู้ใช้งาน : ปัจจุบัน ยกเลิก
ชื่อผู้ใช้งาน :
รหัสผ่าน :
รหัส หัวข้อ คำตอบ อ่าน ตอบโดย หน่วยงาน
CC084792     no 2 กม.
CC084791     no 21 สน.คท.
CC084790     no 12 สน.คท.
CC084789     no 7 สน.คท.
CC084788     yes 17
 • กม.
 • 09/08/2565
กม.
CC084787     no 15 กม.
CC084786     no 35 สน.คท.
CC084785     no 35 สน.คท.
CC084784     no 23 สน.คท.
CC084783     no 14 สน.คท.
CC084782     no 16 สน.คท.
CC084781     no 17 กม.
CC084780     no 11 กพส.
CC084779     yes 37
 • สน.คท.
 • 09/08/2565
สน.คท.
CC084778     no 11 กม.
CC084777     no 12 กม.
CC084776     no 58 สน.คท.
CC084775     yes 35
 • สน.คท.
 • 09/08/2565
สน.คท.
CC084774     yes 43
 • กม.
 • 08/08/2565
กม.
CC084773     no 13 สน.คท.
CC084772     yes 69
 • สน.บถ.
 • 09/08/2565
สน.บถ.
CC084771     yes 25
 • กศ.
 • 09/08/2565
กศ.
CC084770     no 21 กพส.
CC084769     yes 42
 • สน.คท.
 • 09/08/2565
สน.คท.
CC084768     yes 65
 • สน.คท.
 • 08/08/2565
สน.คท.
CC084767     yes 35
 • สน.คท.
 • 09/08/2565
สน.คท.
CC084766     yes 32
 • กม.
 • 08/08/2565
กม.
CC084765     no 18 สน.คท.
CC084764     no 46 สน.บถ.
CC084763     yes 60
 • สน.คท.
 • 08/08/2565
สน.คท.
CC084762     no 24 สน.คท.
CC084761     yes 54
 • กพส.
 • 08/08/2565
กพส.
CC084760     no 14 กศ.
CC084759     no 26 สน.คท.
CC084758     yes 45
 • สน.คท.
 • 09/08/2565
สน.คท.
CC084757     yes 56
 • สน.บถ.
 • 08/08/2565
สน.บถ.
CC084756     yes 27
 • กม.
 • 08/08/2565
กม.
CC084755     yes 41
 • กม.
 • 08/08/2565
กม.
CC084754     yes 73
 • กค.
 • 06/08/2565
กค.
CC084753     yes 44
 • สน.คท.
 • 08/08/2565
สน.คท.
CC084752     yes 26
 • สน.คท.
 • 09/08/2565
สน.คท.
CC084751     yes 48
 • กม.
 • 08/08/2565
กม.
CC084750     yes 48
 • สน.คท.
 • 08/08/2565
สน.คท.
CC084749     yes 63
 • สน.คท.
 • 05/08/2565
สน.คท.
CC084748     yes 32
 • สน.คท.
 • 08/08/2565
สน.คท.
CC084747     no 22 สบ.พถ.
CC084746     yes 87
 • กม.
 • 05/08/2565
กม.
CC084745     yes 60
 • สน.คท.
 • 05/08/2565
สน.คท.
CC084744     yes 61
 • สล.
 • 08/08/2565
สล.
CC084743     yes 23
 • กพส.
 • 09/08/2565
กพส.
first previous ข้อมูลที่ 1 - 50 จาก 71100 next last
 • 4,590,218
 • 541