สายตรง สถ.

การค้นหาคำถาม
1. หากเลือกสถานะหน่วยงานเป็น "ปัจจุบัน"
จะสามารถเลือกสำนัก/กองในปัจจุบันหรือสำนัก/กองที่มีการเปลี่ยนชื่อได้
2. หากเลือกสถานะหน่วยงานเป็น "ยกเลิก"
จะสามารถเลือกสำนัก/กองในอดีตที่มีการยกเลิกได้
                              ปิด

คำตอบในสายตรง สถ. เป็นเพียงข้อแนะนำเบื้องต้นเพื่อประกอบการศึกษา ค้นคว้าหาข้อมูลเพิ่มเติมของผู้ถามเท่านั้น การนำไปอ้างอิงเป็นหน้าที่ของผู้ถามที่จะต้องตรวจ สอบกับระเบียบ และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยละเอียดอีกครั้ง เนื่องจากผู้ตอบไม่สามารถตรวจสอบข้อมูล และสถานการณ์ที่ผู้ถามแจ้งได้

สถานะหน่วยงาน : ปัจจุบัน ยกเลิก
หน่วยงาน :
เรียงตาม :
ชื่อผู้ใช้งาน :
รหัสผ่าน :
ประเภทผู้ใช้งาน :  ผู้ใช้ทั่วไป  เจ้าหน้าที่
*** กรณีไม่มีชื่อผู้ใช้งาน และรหัสผ่าน กรุณาลงทะเบียน
สถานะผู้ใช้งาน : ปัจจุบัน ยกเลิก
ชื่อผู้ใช้งาน :
รหัสผ่าน :
รหัส หัวข้อ คำตอบ อ่าน ตอบโดย หน่วยงาน
CC075180     no 0 กพส.
CC075179     no 3 กพส.
CC075178     no 4 สน.คท.
CC075177     no 7 กค.
CC075176     no 10 กม.
CC075175     no 8 กยผ.
CC075174     no 10 สน.คท.
CC075173     no 19 สน.คท.
CC075172     no 9 สน.คท.
CC075171     no 8 สน.บถ.
CC075170     no 10 สน.บถ.
CC075169     no 18 กพส.
CC075168     no 19 สน.บถ.
CC075167     yes 59
 • สน.คท.
 • 17/09/2563
สน.คท.
CC075166     yes 78
 • สน.คท.
 • 17/09/2563
สน.คท.
CC075165     no 30 กพส.
CC075164     yes 64
 • สน.คท.
 • 17/09/2563
สน.คท.
CC075163     yes 50
 • กม.
 • 17/09/2563
กม.
CC075162     yes 51
 • สน.คท.
 • 17/09/2563
สน.คท.
CC075161     yes 35
 • กม.
 • 17/09/2563
กม.
CC075160     yes 43
 • กพส.
 • 17/09/2563
กพส.
CC075159     yes 59
 • กศ.
 • 16/09/2563
กศ.
CC075158     yes 58
 • สน.คท.
 • 17/09/2563
สน.คท.
CC075157     yes 83
 • กพส.
 • 16/09/2563
กพส.
CC075156     yes 62
 • กศ.
 • 16/09/2563
กศ.
CC075155     yes 21
 • กศ.
 • 16/09/2563
กศ.
CC075154     yes 75
 • สน.คท.
 • 17/09/2563
สน.คท.
CC075153     yes 52
 • สน.คท.
 • 16/09/2563
สน.คท.
CC075152     yes 54
 • กม.
 • 16/09/2563
กม.
CC075151     yes 69
 • สน.คท.
 • 17/09/2563
สน.คท.
CC075150     yes 82
 • สน.คท.
 • 16/09/2563
สน.คท.
CC075149     yes 112
 • สน.คท.
 • 17/09/2563
สน.คท.
CC075148     yes 87
 • สน.คท.
 • 16/09/2563
สน.คท.
CC075147     yes 83
 • สน.บถ.
 • 16/09/2563
สน.บถ.
CC075146    
 • กันเงิน
 • ถามโดย พัทธนันท์รุยันต์เฟื่องชัย [ วันที่ 15/09/2563 ]
yes 105
 • สน.คท.
 • 15/09/2563
สน.คท.
CC075145     yes 83
 • สน.บถ.
 • 15/09/2563
สน.บถ.
CC075144     yes 79
 • สน.คท.
 • 15/09/2563
สน.คท.
CC075143     yes 112
 • สน.บถ.
 • 16/09/2563
สน.บถ.
CC075142     yes 53
 • สน.คท.
 • 15/09/2563
สน.คท.
CC075141     yes 57
 • สน.คท.
 • 15/09/2563
สน.คท.
CC075140     yes 108
 • สน.คท.
 • 15/09/2563
สน.คท.
CC075139    
 • จำแนก
 • ถามโดย ขรก.ใหม่ [ วันที่ 15/09/2563 ]
yes 69
 • สน.คท.
 • 15/09/2563
สน.คท.
CC075138    
 • กันเงิน
 • ถามโดย พัทธนันท์รุยันต์เฟื่องชัย [ วันที่ 15/09/2563 ]
yes 66
 • กค.
 • 15/09/2563
กค.
CC075137     yes 69
 • สน.คท.
 • 15/09/2563
สน.คท.
CC075136     yes 63
 • สน.บถ.
 • 15/09/2563
สน.บถ.
CC075135     yes 110
 • สน.คท.
 • 15/09/2563
สน.คท.
CC075134     yes 50
 • สน.คท.
 • 15/09/2563
สน.คท.
CC075133     yes 47
 • สน.บถ.
 • 15/09/2563
สน.บถ.
CC075132     yes 18
 • สน.บถ.
 • 15/09/2563
สน.บถ.
CC075131     yes 25
 • สน.บถ.
 • 15/09/2563
สน.บถ.
first previous ข้อมูลที่ 1 - 50 จาก 62540 next last
 • 4,202,432
 • 11