สายตรง สถ.

การค้นหาคำถาม
1. หากเลือกสถานะหน่วยงานเป็น "ปัจจุบัน"
จะสามารถเลือกสำนัก/กองในปัจจุบันหรือสำนัก/กองที่มีการเปลี่ยนชื่อได้
2. หากเลือกสถานะหน่วยงานเป็น "ยกเลิก"
จะสามารถเลือกสำนัก/กองในอดีตที่มีการยกเลิกได้
                              ปิด

คำตอบในสายตรง สถ. เป็นเพียงข้อแนะนำเบื้องต้นเพื่อประกอบการศึกษา ค้นคว้าหาข้อมูลเพิ่มเติมของผู้ถามเท่านั้น การนำไปอ้างอิงเป็นหน้าที่ของผู้ถามที่จะต้องตรวจ สอบกับระเบียบ และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยละเอียดอีกครั้ง เนื่องจากผู้ตอบไม่สามารถตรวจสอบข้อมูล และสถานการณ์ที่ผู้ถามแจ้งได้

สถานะหน่วยงาน : ปัจจุบัน ยกเลิก
หน่วยงาน :
เรียงตาม :
ชื่อผู้ใช้งาน :
รหัสผ่าน :
ประเภทผู้ใช้งาน :  ผู้ใช้ทั่วไป  เจ้าหน้าที่
*** กรณีไม่มีชื่อผู้ใช้งาน และรหัสผ่าน กรุณาลงทะเบียน
สถานะผู้ใช้งาน : ปัจจุบัน ยกเลิก
ชื่อผู้ใช้งาน :
รหัสผ่าน :
รหัส หัวข้อ คำตอบ อ่าน ตอบโดย หน่วยงาน
CC064535     no 7 สน.คท.
CC064534     no 7 สน.คท.
CC064533     no 7 สน.คท.
CC064532     no 11 สน.คท.
CC064531     no 5 กม.
CC064530     yes 10
 • สน.คท.
 • 24/02/2561
สน.คท.
CC064529     no 13 สน.คท.
CC064528     yes 58
 • สน.คท.
 • 23/02/2561
สน.คท.
CC064527     no 9 สน.คท.
CC064525     no 25 สน.คท.
CC064524     no 10 สน.คท.
CC064523     yes 16
 • สน.คท.
 • 24/02/2561
สน.คท.
CC064522     no 30 สน.คท.
CC064521     no 17 กพส.
CC064520     no 12 สน.คท.
CC064519     no 19 สน.คท.
CC064518     no 26 สบ.พถ.
CC064517     yes 98
 • กพส.
 • 22/02/2561
กพส.
CC064516     no 23 สน.คท.
CC064515     no 32 สน.คท.
CC064514     no 31 สน.คท.
CC064513     yes 138
 • กค.
 • 21/02/2561
กค.
CC064512     yes 148
 • กค.
 • 21/02/2561
กค.
CC064511     yes 88
 • กค.
 • 21/02/2561
กค.
CC064510     yes 80
 • กค.
 • 21/02/2561
กค.
CC064509     yes 52
 • สน.คท.
 • 23/02/2561
สน.คท.
CC064508     no 30 สน.บถ.
CC064507     yes 61
 • สน.คท.
 • 23/02/2561
สน.คท.
CC064506     no 43 สน.บถ.
CC064505     no 51 สน.คท.
CC064504     yes 53
 • สน.คท.
 • 21/02/2561
สน.คท.
CC064503     yes 71
 • สน.บถ.
 • 21/02/2561
สน.บถ.
CC064502     yes 172
 • สน.คท.
 • 21/02/2561
สน.คท.
CC064501     yes 98
 • สน.คท.
 • 21/02/2561
สน.คท.
CC064500     yes 54
 • กศ.
 • 20/02/2561
กศ.
CC064499     yes 69
 • กค.
 • 21/02/2561
กค.
CC064498     yes 107
 • สน.คท.
 • 21/02/2561
สน.คท.
CC064497     yes 49
 • กพส.
 • 21/02/2561
กพส.
CC064496     yes 82
 • สน.คท.
 • 21/02/2561
สน.คท.
CC064495     yes 57
 • สน.บถ.
 • 21/02/2561
สน.บถ.
CC064494     yes 107
 • ตบ.
 • 20/02/2561
ตบ.
CC064493     yes 88
 • กม.
 • 20/02/2561
กม.
CC064492     yes 93
 • สน.คท.
 • 21/02/2561
สน.คท.
CC064491     yes 61
 • สน.คท.
 • 21/02/2561
สน.คท.
CC064486     yes 41
 • กพส.
 • 21/02/2561
กพส.
CC064485     yes 117
 • สน.คท.
 • 20/02/2561
สน.คท.
CC064484     yes 58
 • สน.คท.
 • 21/02/2561
สน.คท.
CC064483     yes 45
 • สน.คท.
 • 24/02/2561
สน.คท.
CC064482     yes 89
 • กม.
 • 20/02/2561
กม.
CC064481     yes 50
 • กพส.
 • 21/02/2561
กพส.
first previous ข้อมูลที่ 1 - 50 จาก 53336 next last
 • 3,633,923
 • 259