สายตรง สถ.

การค้นหาคำถาม
1. หากเลือกสถานะหน่วยงานเป็น "ปัจจุบัน"
จะสามารถเลือกสำนัก/กองในปัจจุบันหรือสำนัก/กองที่มีการเปลี่ยนชื่อได้
2. หากเลือกสถานะหน่วยงานเป็น "ยกเลิก"
จะสามารถเลือกสำนัก/กองในอดีตที่มีการยกเลิกได้
                              ปิด

คำตอบในสายตรง สถ. เป็นเพียงข้อแนะนำเบื้องต้นเพื่อประกอบการศึกษา ค้นคว้าหาข้อมูลเพิ่มเติมของผู้ถามเท่านั้น การนำไปอ้างอิงเป็นหน้าที่ของผู้ถามที่จะต้องตรวจ สอบกับระเบียบ และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยละเอียดอีกครั้ง เนื่องจากผู้ตอบไม่สามารถตรวจสอบข้อมูล และสถานการณ์ที่ผู้ถามแจ้งได้

สถานะหน่วยงาน : ปัจจุบัน ยกเลิก
หน่วยงาน :
เรียงตาม :
ชื่อผู้ใช้งาน :
รหัสผ่าน :
ประเภทผู้ใช้งาน :  ผู้ใช้ทั่วไป  เจ้าหน้าที่
*** กรณีไม่มีชื่อผู้ใช้งาน และรหัสผ่าน กรุณาลงทะเบียน
สถานะผู้ใช้งาน : ปัจจุบัน ยกเลิก
ชื่อผู้ใช้งาน :
รหัสผ่าน :
รหัส หัวข้อ คำตอบ อ่าน ตอบโดย หน่วยงาน
CC088564     no 8 กยผ.
CC088563     no 3 กพส.
CC088562     no 3 สน.คท.
CC088561     no 5 สน.กบท.
CC088559     no 5 กม.
CC088558     no 4 ตบ.
CC088557     no 23 สน.บถ.
CC088556     no 31 สน.คท.
CC088555     yes 43
 • สน.บถ.
 • 31/05/2566
สน.บถ.
CC088554     no 14 สน.คท.
CC088553     no 9 สน.คท.
CC088552     yes 31
 • สน.คท.
 • 31/05/2566
สน.คท.
CC088551     yes 17
 • สน.คท.
 • 31/05/2566
สน.คท.
CC088550     yes 30
 • สน.คท.
 • 31/05/2566
สน.คท.
CC088548     yes 53
 • กศ.
 • 30/05/2566
กศ.
CC088547     yes 31
 • สน.คท.
 • 31/05/2566
สน.คท.
CC088546     no 19 กพส.
CC088545     yes 24
 • สน.คท.
 • 31/05/2566
สน.คท.
CC088544     yes 46
 • กม.
 • 30/05/2566
กม.
CC088543     no 27 สน.คท.
CC088542     yes 37
 • สน.คท.
 • 31/05/2566
สน.คท.
CC088539     yes 38
 • สน.คท.
 • 31/05/2566
สน.คท.
CC088538     yes 45
 • สน.คท.
 • 30/05/2566
สน.คท.
CC088537     yes 21
 • สน.คท.
 • 30/05/2566
สน.คท.
CC088536     yes 74
 • สน.บถ.
 • 30/05/2566
สน.บถ.
CC088535     yes 47
 • สน.คท.
 • 30/05/2566
สน.คท.
CC088534     yes 34
 • สน.คท.
 • 30/05/2566
สน.คท.
CC088533     yes 38
 • สน.คท.
 • 31/05/2566
สน.คท.
CC088529     yes 68
 • สน.คท.
 • 30/05/2566
สน.คท.
CC088523     yes 41
 • สน.คท.
 • 30/05/2566
สน.คท.
CC088522     yes 38
 • สน.คท.
 • 31/05/2566
สน.คท.
CC088521     yes 59
 • สน.คท.
 • 30/05/2566
สน.คท.
CC088520     yes 56
 • กม.
 • 29/05/2566
กม.
CC088519     yes 29
 • สน.บถ.
 • 30/05/2566
สน.บถ.
CC088518     yes 47
 • สน.บถ.
 • 30/05/2566
สน.บถ.
CC088517     yes 39
 • สน.บถ.
 • 30/05/2566
สน.บถ.
CC088516     yes 47
 • สน.คท.
 • 30/05/2566
สน.คท.
CC088515     yes 35
 • สน.คท.
 • 30/05/2566
สน.คท.
CC088514     yes 65
 • สน.บถ.
 • 30/05/2566
สน.บถ.
CC088513     yes 49
 • สน.คท.
 • 29/05/2566
สน.คท.
CC088512     yes 40
 • กม.
 • 30/05/2566
กม.
CC088511     yes 51
 • สน.คท.
 • 30/05/2566
สน.คท.
CC088510     yes 28
 • กพส.
 • 31/05/2566
กพส.
CC088509     yes 45
 • สน.คท.
 • 30/05/2566
สน.คท.
CC088508     yes 46
 • สน.คท.
 • 31/05/2566
สน.คท.
CC088506     yes 43
 • สน.คท.
 • 30/05/2566
สน.คท.
CC088505     yes 50
 • สน.บถ.
 • 29/05/2566
สน.บถ.
CC088504     yes 44
 • กพส.
 • 30/05/2566
กพส.
CC088503     yes 56
 • สน.คท.
 • 30/05/2566
สน.คท.
CC088502     yes 69
 • สน.กบท.
 • 29/05/2566
สน.กบท.
first previous ข้อมูลที่ 1 - 50 จาก 74310 next last
 • 4,711,156
 • 29