สายตรง สถ.

การค้นหาคำถาม
1. หากเลือกสถานะหน่วยงานเป็น "ปัจจุบัน"
จะสามารถเลือกสำนัก/กองในปัจจุบันหรือสำนัก/กองที่มีการเปลี่ยนชื่อได้
2. หากเลือกสถานะหน่วยงานเป็น "ยกเลิก"
จะสามารถเลือกสำนัก/กองในอดีตที่มีการยกเลิกได้
                              ปิด

คำตอบในสายตรง สถ. เป็นเพียงข้อแนะนำเบื้องต้นเพื่อประกอบการศึกษา ค้นคว้าหาข้อมูลเพิ่มเติมของผู้ถามเท่านั้น การนำไปอ้างอิงเป็นหน้าที่ของผู้ถามที่จะต้องตรวจ สอบกับระเบียบ และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยละเอียดอีกครั้ง เนื่องจากผู้ตอบไม่สามารถตรวจสอบข้อมูล และสถานการณ์ที่ผู้ถามแจ้งได้

สถานะหน่วยงาน : ปัจจุบัน ยกเลิก
หน่วยงาน :
เรียงตาม :
ชื่อผู้ใช้งาน :
รหัสผ่าน :
ประเภทผู้ใช้งาน :  ผู้ใช้ทั่วไป  เจ้าหน้าที่
*** กรณีไม่มีชื่อผู้ใช้งาน และรหัสผ่าน กรุณาลงทะเบียน
สถานะผู้ใช้งาน : ปัจจุบัน ยกเลิก
ชื่อผู้ใช้งาน :
รหัสผ่าน :
รหัส หัวข้อ คำตอบ อ่าน ตอบโดย หน่วยงาน
CC071733     no 0 กศ.
CC071732     no 1 สน.คท.
CC071731     no 4 กม.
CC071730     no 3 กพส.
CC071729     yes 12
 • สน.คท.
 • 06/12/2562
สน.คท.
CC071728     no 8 สน.บถ.
CC071727     yes 15
 • สน.คท.
 • 06/12/2562
สน.คท.
CC071726     yes 12
 • กค.
 • 06/12/2562
กค.
CC071725     no 16 กพส.
CC071724     yes 44
 • สน.คท.
 • 06/12/2562
สน.คท.
CC071723     no 14 กพส.
CC071722     no 28 สน.บถ.
CC071721     yes 27
 • สน.คท.
 • 06/12/2562
สน.คท.
CC071720     no 26 สน.บถ.
CC071719     no 36 สน.บถ.
CC071718     no 17 สน.บถ.
CC071717     yes 74
 • สน.คท.
 • 06/12/2562
สน.คท.
CC071716     yes 32
 • กค.
 • 06/12/2562
กค.
CC071715     yes 81
 • สน.คท.
 • 04/12/2562
สน.คท.
CC071714     no 20 กพส.
CC071713     yes 34
 • กพส.
 • 06/12/2562
กพส.
CC071712     yes 58
 • สน.คท.
 • 04/12/2562
สน.คท.
CC071711     yes 37
 • สน.คท.
 • 04/12/2562
สน.คท.
CC071710     yes 22
 • สน.คท.
 • 04/12/2562
สน.คท.
CC071709     no 22 กพส.
CC071708     yes 65
 • สน.คท.
 • 06/12/2562
สน.คท.
CC071703     yes 75
 • สน.บถ.
 • 04/12/2562
สน.บถ.
CC071702     yes 38
 • กศ.
 • 04/12/2562
กศ.
CC071701     no 11 สน.บถ.
CC071700     yes 66
 • กพส.
 • 04/12/2562
กพส.
CC071699     yes 44
 • สน.บถ.
 • 04/12/2562
สน.บถ.
CC071689     yes 62
 • สน.คท.
 • 04/12/2562
สน.คท.
CC071688     no 31 สน.บถ.
CC071687     yes 65
 • สน.คท.
 • 04/12/2562
สน.คท.
CC071686     yes 85
 • สน.คท.
 • 03/12/2562
สน.คท.
CC071685     yes 145
 • สน.บถ.
 • 03/12/2562
สน.บถ.
CC071684     yes 51
 • สน.คท.
 • 03/12/2562
สน.คท.
CC071683     yes 66
 • กพส.
 • 04/12/2562
กพส.
CC071682     yes 56
 • สน.คท.
 • 03/12/2562
สน.คท.
CC071681     yes 58
 • กพส.
 • 04/12/2562
กพส.
CC071680     yes 89
 • สน.คท.
 • 03/12/2562
สน.คท.
CC071679     yes 28
 • กศ.
 • 04/12/2562
กศ.
CC071678     yes 78
 • สน.คท.
 • 03/12/2562
สน.คท.
CC071677     yes 53
 • กพส.
 • 03/12/2562
กพส.
CC071676     yes 103
 • สน.คท.
 • 04/12/2562
สน.คท.
CC071675     yes 90
 • กพส.
 • 02/12/2562
กพส.
CC071674     yes 59
 • สน.บถ.
 • 02/12/2562
สน.บถ.
CC071673     yes 173
 • สน.บถ.
 • 02/12/2562
สน.บถ.
CC071672     yes 64
 • สน.บถ.
 • 03/12/2562
สน.บถ.
CC071671     yes 36
 • สน.บถ.
 • 03/12/2562
สน.บถ.
first previous ข้อมูลที่ 1 - 50 จาก 59492 next last
 • 3,973,556
 • 22