สายตรง สถ.

การค้นหาคำถาม
1. หากเลือกสถานะหน่วยงานเป็น "ปัจจุบัน"
จะสามารถเลือกสำนัก/กองในปัจจุบันหรือสำนัก/กองที่มีการเปลี่ยนชื่อได้
2. หากเลือกสถานะหน่วยงานเป็น "ยกเลิก"
จะสามารถเลือกสำนัก/กองในอดีตที่มีการยกเลิกได้
                              ปิด

คำตอบในสายตรง สถ. เป็นเพียงข้อแนะนำเบื้องต้นเพื่อประกอบการศึกษา ค้นคว้าหาข้อมูลเพิ่มเติมของผู้ถามเท่านั้น การนำไปอ้างอิงเป็นหน้าที่ของผู้ถามที่จะต้องตรวจ สอบกับระเบียบ และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยละเอียดอีกครั้ง เนื่องจากผู้ตอบไม่สามารถตรวจสอบข้อมูล และสถานการณ์ที่ผู้ถามแจ้งได้

สถานะหน่วยงาน : ปัจจุบัน ยกเลิก
หน่วยงาน :
เรียงตาม :
ชื่อผู้ใช้งาน :
รหัสผ่าน :
ประเภทผู้ใช้งาน :  ผู้ใช้ทั่วไป  เจ้าหน้าที่
*** กรณีไม่มีชื่อผู้ใช้งาน และรหัสผ่าน กรุณาลงทะเบียน
สถานะผู้ใช้งาน : ปัจจุบัน ยกเลิก
ชื่อผู้ใช้งาน :
รหัสผ่าน :
รหัส หัวข้อ คำตอบ อ่าน ตอบโดย หน่วยงาน
CC066486     no 7 สน.คท.
CC066485     no 8 กพส.
CC066484     no 18 สน.บถ.
CC066483     no 25 สน.คท.
CC066482     no 13 กพส.
CC066481     yes 35
 • สน.บถ.
 • 21/09/2561
สน.บถ.
CC066480     yes 28
 • ตบ.
 • 21/09/2561
ตบ.
CC066479     no 20 สน.คท.
CC066478     yes 78
 • สน.คท.
 • 20/09/2561
สน.คท.
CC066477     no 11 สน.คท.
CC066476     no 8 สน.คท.
CC066475     no 25 สน.คท.
CC066474     no 20 กพส.
CC066473     no 15 สน.บถ.
CC066472     yes 103
 • สน.คท.
 • 20/09/2561
สน.คท.
CC066471     yes 30
 • สน.บถ.
 • 21/09/2561
สน.บถ.
CC066470     yes 37
 • สน.คท.
 • 20/09/2561
สน.คท.
CC066469     yes 21
 • สน.บถ.
 • 21/09/2561
สน.บถ.
CC066468     yes 88
 • สน.คท.
 • 19/09/2561
สน.คท.
CC066467     yes 54
 • กศ.
 • 19/09/2561
กศ.
CC066466     yes 48
 • สน.บถ.
 • 20/09/2561
สน.บถ.
CC066465     yes 19
 • สน.บถ.
 • 20/09/2561
สน.บถ.
CC066464     yes 31
 • สน.บถ.
 • 20/09/2561
สน.บถ.
CC066463     yes 85
 • สน.คท.
 • 20/09/2561
สน.คท.
CC066462     yes 39
 • สน.คท.
 • 19/09/2561
สน.คท.
CC066461     yes 73
 • กค.
 • 19/09/2561
กค.
CC066460     yes 38
 • สน.คท.
 • 19/09/2561
สน.คท.
CC066459     yes 116
 • สน.คท.
 • 19/09/2561
สน.คท.
CC066458     yes 42
 • สน.คท.
 • 19/09/2561
สน.คท.
CC066457     yes 132
 • สน.คท.
 • 19/09/2561
สน.คท.
CC066456     yes 44
 • กม.
 • 20/09/2561
กม.
CC066455     yes 122
 • สน.คท.
 • 19/09/2561
สน.คท.
CC066454     yes 45
 • สน.บถ.
 • 19/09/2561
สน.บถ.
CC066453     yes 21
 • สน.บถ.
 • 19/09/2561
สน.บถ.
CC066452     yes 27
 • สน.บถ.
 • 19/09/2561
สน.บถ.
CC066451     yes 85
 • สน.คท.
 • 19/09/2561
สน.คท.
CC066450     yes 74
 • ตบ.
 • 19/09/2561
ตบ.
CC066449     yes 153
 • กศ.
 • 18/09/2561
กศ.
CC066448     yes 59
 • สน.บถ.
 • 19/09/2561
สน.บถ.
CC066447     yes 69
 • สน.คท.
 • 19/09/2561
สน.คท.
CC066446     yes 52
 • สน.คท.
 • 18/09/2561
สน.คท.
CC066445    
 • กันเงิน
 • ถามโดย สัจจาหอมจันทร์ [ วันที่ 18/09/2561 ]
yes 92
 • สน.คท.
 • 18/09/2561
สน.คท.
CC066444     yes 103
 • สน.บถ.
 • 18/09/2561
สน.บถ.
CC066443     yes 75
 • สน.คท.
 • 19/09/2561
สน.คท.
CC066442     yes 46
 • สน.บถ.
 • 19/09/2561
สน.บถ.
CC066441     yes 41
 • กม.
 • 18/09/2561
กม.
CC066440     yes 55
 • ตบ.
 • 18/09/2561
ตบ.
CC066439     yes 117
 • สน.คท.
 • 17/09/2561
สน.คท.
CC066438     yes 97
 • สน.คท.
 • 17/09/2561
สน.คท.
CC066437     yes 92
 • กค.
 • 17/09/2561
กค.
first previous ข้อมูลที่ 1 - 50 จาก 54951 next last
 • 3,736,237
 • 291