สายตรง สถ.

การค้นหาคำถาม
1. หากเลือกสถานะหน่วยงานเป็น "ปัจจุบัน"
จะสามารถเลือกสำนัก/กองในปัจจุบันหรือสำนัก/กองที่มีการเปลี่ยนชื่อได้
2. หากเลือกสถานะหน่วยงานเป็น "ยกเลิก"
จะสามารถเลือกสำนัก/กองในอดีตที่มีการยกเลิกได้
                              ปิด

คำตอบในสายตรง สถ. เป็นเพียงข้อแนะนำเบื้องต้นเพื่อประกอบการศึกษา ค้นคว้าหาข้อมูลเพิ่มเติมของผู้ถามเท่านั้น การนำไปอ้างอิงเป็นหน้าที่ของผู้ถามที่จะต้องตรวจ สอบกับระเบียบ และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยละเอียดอีกครั้ง เนื่องจากผู้ตอบไม่สามารถตรวจสอบข้อมูล และสถานการณ์ที่ผู้ถามแจ้งได้

สถานะหน่วยงาน : ปัจจุบัน ยกเลิก
หน่วยงาน :
เรียงตาม :
ชื่อผู้ใช้งาน :
รหัสผ่าน :
ประเภทผู้ใช้งาน :  ผู้ใช้ทั่วไป  เจ้าหน้าที่
*** กรณีไม่มีชื่อผู้ใช้งาน และรหัสผ่าน กรุณาลงทะเบียน
สถานะผู้ใช้งาน : ปัจจุบัน ยกเลิก
ชื่อผู้ใช้งาน :
รหัสผ่าน :
รหัส หัวข้อ คำตอบ อ่าน ตอบโดย หน่วยงาน
CC076971     no 0 สน.บถ.
CC076970     no 1 กค.
CC076969     no 3 กค.
CC076968     no 6 กค.
CC076967     no 4 กค.
CC076966     no 7 กพร.
CC076965     yes 11
 • สน.บถ.
 • 02/03/2564
สน.บถ.
CC076964     no 14 กยผ.
CC076963     no 9 กม.
CC076962     yes 22
 • กม.
 • 02/03/2564
กม.
CC076961     yes 15
 • สน.บถ.
 • 02/03/2564
สน.บถ.
CC076960     no 7 สน.บถ.
CC076959     yes 16
 • สน.คท.
 • 02/03/2564
สน.คท.
CC076958     no 8 กม.
CC076957     yes 11
 • กม.
 • 02/03/2564
กม.
CC076956     yes 17
 • กม.
 • 02/03/2564
กม.
CC076955     no 12 สน.บถ.
CC076954     no 7 สน.บถ.
CC076953     no 11 สน.บถ.
CC076952     no 15 สน.บถ.
CC076951     no 28 สน.คท.
CC076950     yes 61
 • กม.
 • 01/03/2564
กม.
CC076949     yes 27
 • สน.บถ.
 • 02/03/2564
สน.บถ.
CC076948     yes 26
 • สน.คท.
 • 02/03/2564
สน.คท.
CC076947     yes 13
 • สน.บถ.
 • 02/03/2564
สน.บถ.
CC076946     yes 18
 • สน.บถ.
 • 02/03/2564
สน.บถ.
CC076945     yes 31
 • สน.บถ.
 • 02/03/2564
สน.บถ.
CC076944     yes 9
 • สน.บถ.
 • 02/03/2564
สน.บถ.
CC076943     yes 320
 • กต.
 • 01/03/2564
กต.
CC076942     yes 48
 • กม.
 • 01/03/2564
กม.
CC076941     yes 73
 • สน.บถ.
 • 01/03/2564
สน.บถ.
CC076940     no 42 สน.คท.
CC076939     yes 37
 • สน.คท.
 • 01/03/2564
สน.คท.
CC076938     yes 62
 • กต.
 • 01/03/2564
กต.
CC076937     no 15 สน.คท.
CC076936     yes 38
 • สน.คท.
 • 01/03/2564
สน.คท.
CC076935     yes 28
 • สน.คท.
 • 02/03/2564
สน.คท.
CC076934     no 30 สน.คท.
CC076933     yes 46
 • กม.
 • 01/03/2564
กม.
CC076932     yes 73
 • กม.
 • 01/03/2564
กม.
CC076931     yes 42
 • สน.คท.
 • 01/03/2564
สน.คท.
CC076930     yes 60
 • กม.
 • 01/03/2564
กม.
CC076929     yes 58
 • กม.
 • 01/03/2564
กม.
CC076928     yes 68
 • สน.บถ.
 • 01/03/2564
สน.บถ.
CC076927    
 • หน.สป.
 • ถามโดย ธีระยุทธนา [ วันที่ 26/02/2564 ]
yes 88
 • สน.บถ.
 • 01/03/2564
สน.บถ.
CC076926     yes 44
 • กม.
 • 01/03/2564
กม.
CC076925     no 35 กม.
CC076924     yes 75
 • สน.บถ.
 • 01/03/2564
สน.บถ.
CC076923     yes 58
 • สน.บถ.
 • 01/03/2564
สน.บถ.
CC076922     yes 62
 • กม.
 • 25/02/2564
กม.
first previous ข้อมูลที่ 1 - 50 จาก 64163 next last
 • 4,279,763
 • 451