สายตรง สถ.

การค้นหาคำถาม
1. หากเลือกสถานะหน่วยงานเป็น "ปัจจุบัน"
จะสามารถเลือกสำนัก/กองในปัจจุบันหรือสำนัก/กองที่มีการเปลี่ยนชื่อได้
2. หากเลือกสถานะหน่วยงานเป็น "ยกเลิก"
จะสามารถเลือกสำนัก/กองในอดีตที่มีการยกเลิกได้
                              ปิด

คำตอบในสายตรง สถ. เป็นเพียงข้อแนะนำเบื้องต้นเพื่อประกอบการศึกษา ค้นคว้าหาข้อมูลเพิ่มเติมของผู้ถามเท่านั้น การนำไปอ้างอิงเป็นหน้าที่ของผู้ถามที่จะต้องตรวจ สอบกับระเบียบ และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยละเอียดอีกครั้ง เนื่องจากผู้ตอบไม่สามารถตรวจสอบข้อมูล และสถานการณ์ที่ผู้ถามแจ้งได้

สถานะหน่วยงาน : ปัจจุบัน ยกเลิก
หน่วยงาน :
เรียงตาม :
ชื่อผู้ใช้งาน :
รหัสผ่าน :
ประเภทผู้ใช้งาน :  ผู้ใช้ทั่วไป  เจ้าหน้าที่
*** กรณีไม่มีชื่อผู้ใช้งาน และรหัสผ่าน กรุณาลงทะเบียน
สถานะผู้ใช้งาน : ปัจจุบัน ยกเลิก
ชื่อผู้ใช้งาน :
รหัสผ่าน :
รหัส หัวข้อ คำตอบ อ่าน ตอบโดย หน่วยงาน
CC065789     no 3 สน.คท.
CC065788     no 5 สน.คท.
CC065787     no 7 สน.คท.
CC065786     no 3 กพส.
CC065785     no 8 สน.คท.
CC065784     no 10 สน.บถ.
CC065783     yes 11
 • ตบ.
 • 19/07/2561
ตบ.
CC065782     no 37 สน.คท.
CC065781     no 47 สน.คท.
CC065780     yes 43
 • สน.บถ.
 • 19/07/2561
สน.บถ.
CC065779     no 13 สน.คท.
CC065778     no 21 สน.คท.
CC065777     no 26 กพส.
CC065776     yes 53
 • สน.คท.
 • 19/07/2561
สน.คท.
CC065775     yes 51
 • สน.คท.
 • 19/07/2561
สน.คท.
CC065774     yes 23
 • กศ.
 • 19/07/2561
กศ.
CC065773     yes 55
 • สน.คท.
 • 19/07/2561
สน.คท.
CC065772     yes 49
 • กศ.
 • 18/07/2561
กศ.
CC065771     yes 54
 • กค.
 • 18/07/2561
กค.
CC065770     yes 41
 • สน.คท.
 • 19/07/2561
สน.คท.
CC065769     yes 26
 • กศ.
 • 18/07/2561
กศ.
CC065768     yes 58
 • สน.คท.
 • 18/07/2561
สน.คท.
CC065767     yes 44
 • สน.คท.
 • 18/07/2561
สน.คท.
CC065766     no 25 สน.คท.
CC065765     yes 32
 • กศ.
 • 18/07/2561
กศ.
CC065764     yes 99
 • สน.คท.
 • 18/07/2561
สน.คท.
CC065763     no 29 กพส.
CC065762     yes 36
 • สน.คท.
 • 19/07/2561
สน.คท.
CC065761     yes 77
 • สน.คท.
 • 17/07/2561
สน.คท.
CC065760     yes 49
 • กพส.
 • 18/07/2561
กพส.
CC065758     yes 75
 • สน.คท.
 • 17/07/2561
สน.คท.
CC065757     yes 23
 • สน.บถ.
 • 18/07/2561
สน.บถ.
CC065756     yes 85
 • สน.คท.
 • 17/07/2561
สน.คท.
CC065755     yes 64
 • สน.คท.
 • 17/07/2561
สน.คท.
CC065754     yes 55
 • กม.
 • 17/07/2561
กม.
CC065753     yes 42
 • สน.คท.
 • 17/07/2561
สน.คท.
CC065752     yes 47
 • กม.
 • 17/07/2561
กม.
CC065751     yes 49
 • กม.
 • 17/07/2561
กม.
CC065750     yes 15
 • ตบ.
 • 18/07/2561
ตบ.
CC065749     yes 19
 • ตบ.
 • 18/07/2561
ตบ.
CC065748     yes 54
 • กยผ.
 • 17/07/2561
กยผ.
CC065747     no 54 กพส.
CC065746     yes 15
 • ตบ.
 • 18/07/2561
ตบ.
CC065745     no 18 กม.
CC065744     yes 21
 • กม.
 • 17/07/2561
กม.
CC065743     yes 74
 • สน.คท.
 • 18/07/2561
สน.คท.
CC065742     yes 37
 • สน.คท.
 • 18/07/2561
สน.คท.
CC065741     yes 24
 • สน.คท.
 • 18/07/2561
สน.คท.
CC065740     yes 29
 • สน.บถ.
 • 19/07/2561
สน.บถ.
CC065739     yes 50
 • สน.คท.
 • 19/07/2561
สน.คท.
first previous ข้อมูลที่ 1 - 50 จาก 54369 next last
 • 3,704,703
 • 19