สายตรง สถ.

การค้นหาคำถาม
1. หากเลือกสถานะหน่วยงานเป็น "ปัจจุบัน"
จะสามารถเลือกสำนัก/กองในปัจจุบันหรือสำนัก/กองที่มีการเปลี่ยนชื่อได้
2. หากเลือกสถานะหน่วยงานเป็น "ยกเลิก"
จะสามารถเลือกสำนัก/กองในอดีตที่มีการยกเลิกได้
                              ปิด

คำตอบในสายตรง สถ. เป็นเพียงข้อแนะนำเบื้องต้นเพื่อประกอบการศึกษา ค้นคว้าหาข้อมูลเพิ่มเติมของผู้ถามเท่านั้น การนำไปอ้างอิงเป็นหน้าที่ของผู้ถามที่จะต้องตรวจ สอบกับระเบียบ และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยละเอียดอีกครั้ง เนื่องจากผู้ตอบไม่สามารถตรวจสอบข้อมูล และสถานการณ์ที่ผู้ถามแจ้งได้

สถานะหน่วยงาน : ปัจจุบัน ยกเลิก
หน่วยงาน :
เรียงตาม :
ชื่อผู้ใช้งาน :
รหัสผ่าน :
ประเภทผู้ใช้งาน :  ผู้ใช้ทั่วไป  เจ้าหน้าที่
*** กรณีไม่มีชื่อผู้ใช้งาน และรหัสผ่าน กรุณาลงทะเบียน
สถานะผู้ใช้งาน : ปัจจุบัน ยกเลิก
ชื่อผู้ใช้งาน :
รหัสผ่าน :
รหัส หัวข้อ คำตอบ อ่าน ตอบโดย หน่วยงาน
CC073088     no 10 กพส.
CC073087     yes 6
 • กพส.
 • 03/04/2563
กพส.
CC073086     no 2 กพส.
CC073085     no 30 สน.บถ.
CC073084     yes 17
 • สน.คท.
 • 03/04/2563
สน.คท.
CC073083     yes 38
 • สน.คท.
 • 03/04/2563
สน.คท.
CC073082     yes 26
 • สน.คท.
 • 03/04/2563
สน.คท.
CC073081     no 20 สน.บถ.
CC073080     yes 23
 • กพส.
 • 03/04/2563
กพส.
CC073079     yes 18
 • สน.คท.
 • 03/04/2563
สน.คท.
CC073078     no 14 กม.
CC073077     no 6 กม.
CC073076     no 6 กม.
CC073075     no 18 สน.บถ.
CC073074     yes 97
 • สน.คท.
 • 03/04/2563
สน.คท.
CC073073     yes 30
 • สน.คท.
 • 03/04/2563
สน.คท.
CC073072     yes 57
 • สน.คท.
 • 03/04/2563
สน.คท.
CC073071     yes 76
 • สน.คท.
 • 03/04/2563
สน.คท.
CC073066     yes 25
 • สน.คท.
 • 03/04/2563
สน.คท.
CC073065     no 24 สน.บถ.
CC073064     no 43 กสธ.
CC073063     yes 47
 • สน.คท.
 • 02/04/2563
สน.คท.
CC073062     no 25 กสธ.
CC073061     yes 77
 • สน.บถ.
 • 03/04/2563
สน.บถ.
CC073060     yes 30
 • กศ.
 • 03/04/2563
กศ.
CC073059     yes 52
 • กพส.
 • 03/04/2563
กพส.
CC073058     yes 120
 • สน.คท.
 • 03/04/2563
สน.คท.
CC073057     yes 52
 • สน.คท.
 • 03/04/2563
สน.คท.
CC073056     yes 69
 • กม.
 • 02/04/2563
กม.
CC073055     yes 23
 • กม.
 • 02/04/2563
กม.
CC073054     yes 170
 • สน.คท.
 • 02/04/2563
สน.คท.
CC073053     yes 63
 • สน.บถ.
 • 03/04/2563
สน.บถ.
CC073051     yes 81
 • สน.คท.
 • 02/04/2563
สน.คท.
CC073050     yes 51
 • สน.บถ.
 • 02/04/2563
สน.บถ.
CC073049     yes 53
 • สน.บถ.
 • 02/04/2563
สน.บถ.
CC073048     yes 90
 • สน.คท.
 • 02/04/2563
สน.คท.
CC073047     yes 20
 • สน.บถ.
 • 02/04/2563
สน.บถ.
CC073046     yes 41
 • สน.บถ.
 • 02/04/2563
สน.บถ.
CC073045     yes 45
 • สน.คท.
 • 01/04/2563
สน.คท.
CC073044     yes 141
 • สน.คท.
 • 01/04/2563
สน.คท.
CC073043     yes 143
 • สน.คท.
 • 02/04/2563
สน.คท.
CC073042     yes 85
 • สน.คท.
 • 02/04/2563
สน.คท.
CC073041    
 • งบประมาณ
 • ถามโดย เพ็ญศิริพรหมสุวรรณ [ วันที่ 01/04/2563 ]
yes 86
 • สน.คท.
 • 01/04/2563
สน.คท.
CC073038     yes 240
 • สน.คท.
 • 01/04/2563
สน.คท.
CC073037     yes 287
 • สน.คท.
 • 01/04/2563
สน.คท.
CC073036     yes 215
 • สน.คท.
 • 01/04/2563
สน.คท.
CC073022     yes 80
 • สน.คท.
 • 01/04/2563
สน.คท.
CC073021     yes 32
 • กพส.
 • 01/04/2563
กพส.
CC073020     yes 126
 • สน.คท.
 • 31/03/2563
สน.คท.
CC073019     yes 67
 • สน.บถ.
 • 01/04/2563
สน.บถ.
first previous ข้อมูลที่ 1 - 50 จาก 60712 next last
 • 4,037,756
 • 693