สายตรง สถ.

การค้นหาคำถาม
1. หากเลือกสถานะหน่วยงานเป็น "ปัจจุบัน"
จะสามารถเลือกสำนัก/กองในปัจจุบันหรือสำนัก/กองที่มีการเปลี่ยนชื่อได้
2. หากเลือกสถานะหน่วยงานเป็น "ยกเลิก"
จะสามารถเลือกสำนัก/กองในอดีตที่มีการยกเลิกได้
                              ปิด

คำตอบในสายตรง สถ. เป็นเพียงข้อแนะนำเบื้องต้นเพื่อประกอบการศึกษา ค้นคว้าหาข้อมูลเพิ่มเติมของผู้ถามเท่านั้น การนำไปอ้างอิงเป็นหน้าที่ของผู้ถามที่จะต้องตรวจ สอบกับระเบียบ และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยละเอียดอีกครั้ง เนื่องจากผู้ตอบไม่สามารถตรวจสอบข้อมูล และสถานการณ์ที่ผู้ถามแจ้งได้

สถานะหน่วยงาน : ปัจจุบัน ยกเลิก
หน่วยงาน :
เรียงตาม :
ชื่อผู้ใช้งาน :
รหัสผ่าน :
ประเภทผู้ใช้งาน :  ผู้ใช้ทั่วไป  เจ้าหน้าที่
*** กรณีไม่มีชื่อผู้ใช้งาน และรหัสผ่าน กรุณาลงทะเบียน
สถานะผู้ใช้งาน : ปัจจุบัน ยกเลิก
ชื่อผู้ใช้งาน :
รหัสผ่าน :
รหัส หัวข้อ คำตอบ อ่าน ตอบโดย หน่วยงาน
CC069393     no 6 สน.คท.
CC069392    
 • ตำแหน่ง
 • ถามโดย ผ่องพรรณ รัชบัวชุม [ วันที่ 22/05/2562 ]
no 6 สน.บถ.
CC069391     no 2 กม.
CC069390     no 7 กม.
CC069389     yes 24
 • สน.คท.
 • 22/05/2562
สน.คท.
CC069388     no 11 กค.
CC069387     yes 42
 • สน.คท.
 • 22/05/2562
สน.คท.
CC069386     yes 26
 • สน.คท.
 • 22/05/2562
สน.คท.
CC069385     no 37 กพส.
CC069384     yes 22
 • สน.คท.
 • 22/05/2562
สน.คท.
CC069383     no 15 กพร.
CC069382     yes 26
 • สน.คท.
 • 22/05/2562
สน.คท.
CC069381     yes 55
 • กศ.
 • 22/05/2562
กศ.
CC069380     yes 27
 • สน.คท.
 • 22/05/2562
สน.คท.
CC069379     yes 37
 • สน.คท.
 • 22/05/2562
สน.คท.
CC069378     yes 29
 • กม.
 • 22/05/2562
กม.
CC069377     no 28 สน.บถ.
CC069375     yes 113
 • กพส.
 • 22/05/2562
กพส.
CC069374     yes 85
 • กพส.
 • 22/05/2562
กพส.
CC069373     no 64 กพส.
CC069372     no 52 กพส.
CC069371     yes 74
 • กพส.
 • 22/05/2562
กพส.
CC069370     yes 13
 • สน.คท.
 • 22/05/2562
สน.คท.
CC069369     yes 67
 • กม.
 • 21/05/2562
กม.
CC069368     yes 27
 • กค.
 • 22/05/2562
กค.
CC069367     yes 23
 • สน.คท.
 • 22/05/2562
สน.คท.
CC069366     yes 66
 • สน.คท.
 • 21/05/2562
สน.คท.
CC069365     no 40 กพส.
CC069364     yes 52
 • สน.คท.
 • 22/05/2562
สน.คท.
CC069363     yes 69
 • กม.
 • 21/05/2562
กม.
CC069362     yes 64
 • กศ.
 • 21/05/2562
กศ.
CC069361     yes 67
 • กศ.
 • 21/05/2562
กศ.
CC069360     yes 16
 • สน.บถ.
 • 22/05/2562
สน.บถ.
CC069359     yes 40
 • สน.คท.
 • 22/05/2562
สน.คท.
CC069358     yes 19
 • กศ.
 • 22/05/2562
กศ.
CC069357     yes 50
 • สน.คท.
 • 21/05/2562
สน.คท.
CC069356     yes 36
 • กค.
 • 22/05/2562
กค.
CC069355     yes 23
 • สน.คท.
 • 22/05/2562
สน.คท.
CC069354     yes 43
 • สน.บถ.
 • 22/05/2562
สน.บถ.
CC069353     yes 49
 • สน.บถ.
 • 22/05/2562
สน.บถ.
CC069352     yes 26
 • สน.บถ.
 • 22/05/2562
สน.บถ.
CC069351     yes 160
 • กพส.
 • 21/05/2562
กพส.
CC069350     yes 87
 • สน.บถ.
 • 21/05/2562
สน.บถ.
CC069349     yes 110
 • สน.บถ.
 • 21/05/2562
สน.บถ.
CC069348     yes 69
 • สน.บถ.
 • 21/05/2562
สน.บถ.
CC069347     yes 95
 • สน.คท.
 • 17/05/2562
สน.คท.
CC069346     yes 33
 • สน.คท.
 • 17/05/2562
สน.คท.
CC069345     yes 75
 • กศ.
 • 21/05/2562
กศ.
CC069344     yes 59
 • กค.
 • 20/05/2562
กค.
CC069343     yes 49
 • สน.บถ.
 • 21/05/2562
สน.บถ.
first previous ข้อมูลที่ 1 - 50 จาก 57383 next last
 • 3,859,314
 • 37