สายตรง สถ.

การค้นหาคำถาม
1. หากเลือกสถานะหน่วยงานเป็น "ปัจจุบัน"
จะสามารถเลือกสำนัก/กองในปัจจุบันหรือสำนัก/กองที่มีการเปลี่ยนชื่อได้
2. หากเลือกสถานะหน่วยงานเป็น "ยกเลิก"
จะสามารถเลือกสำนัก/กองในอดีตที่มีการยกเลิกได้
                              ปิด

คำตอบในสายตรง สถ. เป็นเพียงข้อแนะนำเบื้องต้นเพื่อประกอบการศึกษา ค้นคว้าหาข้อมูลเพิ่มเติมของผู้ถามเท่านั้น การนำไปอ้างอิงเป็นหน้าที่ของผู้ถามที่จะต้องตรวจ สอบกับระเบียบ และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยละเอียดอีกครั้ง เนื่องจากผู้ตอบไม่สามารถตรวจสอบข้อมูล และสถานการณ์ที่ผู้ถามแจ้งได้

สถานะหน่วยงาน : ปัจจุบัน ยกเลิก
หน่วยงาน :
เรียงตาม :
ชื่อผู้ใช้งาน :
รหัสผ่าน :
ประเภทผู้ใช้งาน :  ผู้ใช้ทั่วไป  เจ้าหน้าที่
*** กรณีไม่มีชื่อผู้ใช้งาน และรหัสผ่าน กรุณาลงทะเบียน
สถานะผู้ใช้งาน : ปัจจุบัน ยกเลิก
ชื่อผู้ใช้งาน :
รหัสผ่าน :
รหัส หัวข้อ คำตอบ อ่าน ตอบโดย หน่วยงาน
CC063459     no 7 สน.คท.
CC063458     no 5 สน.คท.
CC063456     no 10 กม.
CC063455     no 12 สน.คท.
CC063454     no 6 กม.
CC063453     no 13 สน.คท.
CC063452     no 7 สน.คท.
CC063451     no 16 กจ.
CC063450     no 15 กม.
CC063449     yes 53
 • สน.คท.
 • 20/10/2560
สน.คท.
CC063448     yes 42
 • สน.คท.
 • 20/10/2560
สน.คท.
CC063447     no 15 สน.บถ.
CC063446     no 25 สน.คท.
CC063445     no 9 สน.คท.
CC063444     yes 54
 • สน.คท.
 • 19/10/2560
สน.คท.
CC063443     yes 29
 • สน.คท.
 • 19/10/2560
สน.คท.
CC063442     yes 26
 • สน.คท.
 • 20/10/2560
สน.คท.
CC063441     no 13 สน.คท.
CC063439     yes 74
 • กพส.
 • 19/10/2560
กพส.
CC063434     yes 47
 • สน.บถ.
 • 20/10/2560
สน.บถ.
CC063431     yes 46
 • สล.
 • 20/10/2560
สล.
CC063429     yes 58
 • สน.คท.
 • 19/10/2560
สน.คท.
CC063428     no 36 สน.คท.
CC063425     no 25 สน.คท.
CC063418     yes 47
 • กค.
 • 19/10/2560
กค.
CC063417     yes 40
 • สน.คท.
 • 19/10/2560
สน.คท.
CC063416     yes 61
 • สน.บถ.
 • 19/10/2560
สน.บถ.
CC063415     yes 44
 • สน.คท.
 • 20/10/2560
สน.คท.
CC063414     yes 33
 • สน.คท.
 • 20/10/2560
สน.คท.
CC063413     yes 35
 • กจ.
 • 19/10/2560
กจ.
CC063412     yes 37
 • กจ.
 • 19/10/2560
กจ.
CC063411     yes 78
 • สน.บถ.
 • 19/10/2560
สน.บถ.
CC063410     yes 21
 • สน.บถ.
 • 20/10/2560
สน.บถ.
CC063409     yes 34
 • สน.คท.
 • 19/10/2560
สน.คท.
CC063408     yes 28
 • กจ.
 • 19/10/2560
กจ.
CC063407     yes 95
 • กม.
 • 18/10/2560
กม.
CC063406     yes 53
 • สน.คท.
 • 18/10/2560
สน.คท.
CC063405     yes 93
 • สน.คท.
 • 18/10/2560
สน.คท.
CC063404     yes 56
 • กม.
 • 18/10/2560
กม.
CC063403     yes 30
 • กม.
 • 18/10/2560
กม.
CC063402     yes 51
 • สน.คท.
 • 19/10/2560
สน.คท.
CC063401     yes 69
 • สน.บถ.
 • 18/10/2560
สน.บถ.
CC063400     yes 29
 • กพส.
 • 20/10/2560
กพส.
CC063399     yes 117
 • สน.คท.
 • 17/10/2560
สน.คท.
CC063398     yes 70
 • สน.คท.
 • 17/10/2560
สน.คท.
CC063397     yes 47
 • กม.
 • 18/10/2560
กม.
CC063396     yes 58
 • สน.คท.
 • 17/10/2560
สน.คท.
CC063395     yes 99
 • กม.
 • 18/10/2560
กม.
CC063394     yes 31
 • กพส.
 • 20/10/2560
กพส.
CC063393     yes 82
 • สน.คท.
 • 17/10/2560
สน.คท.
first previous ข้อมูลที่ 1 - 50 จาก 52419 next last
 • 3,560,199
 • 524