สายตรง สถ.

การค้นหาคำถาม
1. หากเลือกสถานะหน่วยงานเป็น "ปัจจุบัน"
จะสามารถเลือกสำนัก/กองในปัจจุบันหรือสำนัก/กองที่มีการเปลี่ยนชื่อได้
2. หากเลือกสถานะหน่วยงานเป็น "ยกเลิก"
จะสามารถเลือกสำนัก/กองในอดีตที่มีการยกเลิกได้
                              ปิด

คำตอบในสายตรง สถ. เป็นเพียงข้อแนะนำเบื้องต้นเพื่อประกอบการศึกษา ค้นคว้าหาข้อมูลเพิ่มเติมของผู้ถามเท่านั้น การนำไปอ้างอิงเป็นหน้าที่ของผู้ถามที่จะต้องตรวจ สอบกับระเบียบ และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยละเอียดอีกครั้ง เนื่องจากผู้ตอบไม่สามารถตรวจสอบข้อมูล และสถานการณ์ที่ผู้ถามแจ้งได้

สถานะหน่วยงาน : ปัจจุบัน ยกเลิก
หน่วยงาน :
เรียงตาม :
ชื่อผู้ใช้งาน :
รหัสผ่าน :
ประเภทผู้ใช้งาน :  ผู้ใช้ทั่วไป  เจ้าหน้าที่
*** กรณีไม่มีชื่อผู้ใช้งาน และรหัสผ่าน กรุณาลงทะเบียน
สถานะผู้ใช้งาน : ปัจจุบัน ยกเลิก
ชื่อผู้ใช้งาน :
รหัสผ่าน :
รหัส หัวข้อ คำตอบ อ่าน ตอบโดย หน่วยงาน
CC068678     no 2 กสธ.
CC068677     no 7 สน.บถ.
CC068676     no 1 สน.บถ.
CC068675     no 4 สน.คท.
CC068674     no 2 กม.
CC068673     no 11 สน.คท.
CC068672     no 8 สน.คท.
CC068671     yes 18
 • สน.คท.
 • 19/03/2562
สน.คท.
CC068670     no 5 สน.คท.
CC068669     yes 16
 • สน.คท.
 • 19/03/2562
สน.คท.
CC068668     yes 38
 • สน.คท.
 • 19/03/2562
สน.คท.
CC068665     no 14 สน.คท.
CC068660     no 7 กพส.
CC068659     no 9 สน.คท.
CC068658     no 8 กพส.
CC068657     no 20 กม.
CC068656     no 12 กม.
CC068655     no 7 กม.
CC068654     no 8 กพส.
CC068653     yes 56
 • สน.บถ.
 • 19/03/2562
สน.บถ.
CC068650     yes 40
 • สน.คท.
 • 19/03/2562
สน.คท.
CC068649    
 • การ
 • ถามโดย นางสุกานดา วันสุดล [ วันที่ 18/03/2562 ]
yes 30
 • สน.คท.
 • 19/03/2562
สน.คท.
CC068647     no 10 สน.คท.
CC068646     yes 65
 • สน.คท.
 • 19/03/2562
สน.คท.
CC068645     yes 47
 • สน.คท.
 • 18/03/2562
สน.คท.
CC068644     no 21 สน.บถ.
CC068643     yes 69
 • สน.บถ.
 • 18/03/2562
สน.บถ.
CC068642     no 39 กพส.
CC068641     no 28 สน.คท.
CC068638     yes 32
 • กค.
 • 19/03/2562
กค.
CC068637     no 35 สน.คท.
CC068636     no 25 สน.กบท.
CC068635     no 20 สน.คท.
CC068634     no 14 สน.คท.
CC068633     no 8 สน.คท.
CC068624     no 33 กพส.
CC068623     yes 25
 • สบ.พถ.
 • 19/03/2562
สบ.พถ.
CC068622     yes 46
 • กศ.
 • 15/03/2562
กศ.
CC068621     yes 121
 • กม.
 • 18/03/2562
กม.
CC068620     yes 76
 • สน.คท.
 • 18/03/2562
สน.คท.
CC068619     yes 72
 • กม.
 • 18/03/2562
กม.
CC068618     yes 39
 • สน.คท.
 • 18/03/2562
สน.คท.
CC068617     yes 22
 • สน.คท.
 • 19/03/2562
สน.คท.
CC068616     yes 79
 • สน.คท.
 • 17/03/2562
สน.คท.
CC068615     yes 52
 • สน.คท.
 • 18/03/2562
สน.คท.
CC068614     yes 53
 • กศ.
 • 15/03/2562
กศ.
CC068613     yes 56
 • กศ.
 • 15/03/2562
กศ.
CC068612     yes 50
 • สน.บถ.
 • 18/03/2562
สน.บถ.
CC068611     yes 50
 • สน.บถ.
 • 18/03/2562
สน.บถ.
CC068610     yes 38
 • สน.บถ.
 • 18/03/2562
สน.บถ.
first previous ข้อมูลที่ 1 - 50 จาก 56712 next last
 • 3,825,832
 • 54