สายตรง สถ.

การค้นหาคำถาม
1. หากเลือกสถานะหน่วยงานเป็น "ปัจจุบัน"
จะสามารถเลือกสำนัก/กองในปัจจุบันหรือสำนัก/กองที่มีการเปลี่ยนชื่อได้
2. หากเลือกสถานะหน่วยงานเป็น "ยกเลิก"
จะสามารถเลือกสำนัก/กองในอดีตที่มีการยกเลิกได้
                              ปิด

คำตอบในสายตรง สถ. เป็นเพียงข้อแนะนำเบื้องต้นเพื่อประกอบการศึกษา ค้นคว้าหาข้อมูลเพิ่มเติมของผู้ถามเท่านั้น การนำไปอ้างอิงเป็นหน้าที่ของผู้ถามที่จะต้องตรวจ สอบกับระเบียบ และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยละเอียดอีกครั้ง เนื่องจากผู้ตอบไม่สามารถตรวจสอบข้อมูล และสถานการณ์ที่ผู้ถามแจ้งได้

สถานะหน่วยงาน : ปัจจุบัน ยกเลิก
หน่วยงาน :
เรียงตาม :
ชื่อผู้ใช้งาน :
รหัสผ่าน :
ประเภทผู้ใช้งาน :  ผู้ใช้ทั่วไป  เจ้าหน้าที่
*** กรณีไม่มีชื่อผู้ใช้งาน และรหัสผ่าน กรุณาลงทะเบียน
สถานะผู้ใช้งาน : ปัจจุบัน ยกเลิก
ชื่อผู้ใช้งาน :
รหัสผ่าน :
รหัส หัวข้อ คำตอบ อ่าน ตอบโดย หน่วยงาน
CC067282     yes 6
 • สน.คท.
 • 16/11/2561
สน.คท.
CC067281     no 13 กพส.
CC067280     yes 10
 • สน.บถ.
 • 16/11/2561
สน.บถ.
CC067279     yes 29
 • สน.คท.
 • 16/11/2561
สน.คท.
CC067278     yes 16
 • สน.บถ.
 • 16/11/2561
สน.บถ.
CC067277     no 13 กพส.
CC067276    
 • DLTV
 • ถามโดย วรรณพรปัญญาแก้ว [ วันที่ 16/11/2561 ]
no 17 สน.คท.
CC067275     yes 35
 • สน.บถ.
 • 16/11/2561
สน.บถ.
CC067274     yes 14
 • สน.คท.
 • 16/11/2561
สน.คท.
CC067273     no 16 กพส.
CC067272     yes 24
 • สน.คท.
 • 16/11/2561
สน.คท.
CC067271     no 10 กพส.
CC067270     yes 48
 • สน.คท.
 • 16/11/2561
สน.คท.
CC067269     yes 54
 • สน.บถ.
 • 15/11/2561
สน.บถ.
CC067268     no 8 กพส.
CC067267     yes 52
 • สน.คท.
 • 16/11/2561
สน.คท.
CC067266     yes 69
 • สน.คท.
 • 15/11/2561
สน.คท.
CC067265     yes 70
 • กม.
 • 15/11/2561
กม.
CC067264     yes 50
 • สน.คท.
 • 15/11/2561
สน.คท.
CC067263     yes 51
 • สน.บถ.
 • 15/11/2561
สน.บถ.
CC067262     yes 20
 • สน.คท.
 • 15/11/2561
สน.คท.
CC067261     yes 53
 • สน.บถ.
 • 15/11/2561
สน.บถ.
CC067260     yes 49
 • สน.คท.
 • 15/11/2561
สน.คท.
CC067259     yes 33
 • สน.คท.
 • 16/11/2561
สน.คท.
CC067258     yes 39
 • สน.บถ.
 • 15/11/2561
สน.บถ.
CC067257     yes 112
 • สน.คท.
 • 15/11/2561
สน.คท.
CC067256     yes 35
 • กพส.
 • 16/11/2561
กพส.
CC067255     yes 44
 • สน.บถ.
 • 15/11/2561
สน.บถ.
CC067254     no 29 ศปท.สถ.
CC067253     no 33 กพส.
CC067252     yes 82
 • สน.คท.
 • 15/11/2561
สน.คท.
CC067251     yes 116
 • สน.คท.
 • 14/11/2561
สน.คท.
CC067250     yes 63
 • กม.
 • 15/11/2561
กม.
CC067249     yes 73
 • สน.คท.
 • 15/11/2561
สน.คท.
CC067246     yes 59
 • สน.บถ.
 • 15/11/2561
สน.บถ.
CC067244     yes 56
 • สน.คท.
 • 15/11/2561
สน.คท.
CC067240     yes 63
 • สน.คท.
 • 14/11/2561
สน.คท.
CC067239     yes 72
 • สน.บถ.
 • 15/11/2561
สน.บถ.
CC067238     yes 21
 • สน.บถ.
 • 15/11/2561
สน.บถ.
CC067237     yes 12
 • สน.บถ.
 • 15/11/2561
สน.บถ.
CC067236     yes 17
 • สน.บถ.
 • 15/11/2561
สน.บถ.
CC067235     yes 14
 • สน.บถ.
 • 15/11/2561
สน.บถ.
CC067234     yes 14
 • สน.บถ.
 • 15/11/2561
สน.บถ.
CC067233     yes 49
 • สน.บถ.
 • 15/11/2561
สน.บถ.
CC067232     yes 54
 • สน.คท.
 • 14/11/2561
สน.คท.
CC067231     yes 79
 • สน.คท.
 • 14/11/2561
สน.คท.
CC067230     yes 76
 • สน.คท.
 • 14/11/2561
สน.คท.
CC067229     yes 37
 • สน.คท.
 • 14/11/2561
สน.คท.
CC067228     yes 50
 • สน.บถ.
 • 15/11/2561
สน.บถ.
CC067227    
 • ค่าพวงมาลา
 • ถามโดย อบต.ควนโนรีอำเภอโคกโพธิ์ [ วันที่ 14/11/2561 ]
yes 111
 • สน.คท.
 • 14/11/2561
สน.คท.
first previous ข้อมูลที่ 1 - 50 จาก 55517 next last
 • 3,769,570
 • 205