วาระผู้บริหาร

ค้นหาข้อมูล

วันที่ * :
ระดับ :
ผู้บริหาร :
 

  วาระงานผู้บริหารระดับสูงของ สถ.
  3 เมษายน 2563
 ออกรายงาน
ผู้บริหาร เวลา วาระงาน สถานที่
นายประยูร รัตนเสนีย์
อสถ.
13.00 น. ร่วมกิจกรรม "ปฏิบัติการรวมพลังพลเมืองตื่นรู้ สู้ภัยโควิด-19" ห้องประชุมสุชน ๒ ชั้น ๒ อาคารสุขภาพแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี
นายสันติธร ยิ้มละมัย
ร.อสถ.(ง)
ปฏิบัติราชการ สถ.
นายทวี เสริมภักดีกุล
ร.อสถ.(น)
ปฏิบัติราชการ สถ.
นายขจร ศรีชวโนทัย
ร.อสถ.(บ)
ปฏิบัติราชการ สถ.