วาระผู้บริหาร

ค้นหาข้อมูล

วันที่ * :
ระดับ :
ผู้บริหาร :
 

  วาระงานผู้บริหารระดับสูงของ สถ.
  26 พฤศจิกายน 2565
 ออกรายงาน
ผู้บริหาร เวลา วาระงาน สถานที่
นายขจร ศรีชวโนทัย
อสถ.
นายทวี เสริมภักดีกุล
ร.อสถ.
นายธนิศร์ วงศ์ปิยะสถิตย์
ร.อสถ.
นายศิริวัฒน์ บุปผาเจริญ
ร.อสถ.