วาระผู้บริหาร

ค้นหาข้อมูล

วันที่ * :
ระดับ :
ผู้บริหาร :
 

  วาระงานผู้บริหารระดับสูงของ สถ.
  26 กันยายน 2564
 ออกรายงาน
ผู้บริหาร เวลา วาระงาน สถานที่
นายประยูร รัตนเสนีย์
อสถ.
นายสันติธร ยิ้มละมัย
ร.อสถ.(ง)
นายทวี เสริมภักดีกุล
ร.อสถ.(น)
นายขจร ศรีชวโนทัย
ร.อสถ.(บ)