วาระผู้บริหาร

ค้นหาข้อมูล

วันที่ * :
ระดับ :
ผู้บริหาร :
 

  วาระงานผู้บริหารระดับสูงของ สถ.
  16 พฤศจิกายน 2561
 ออกรายงาน
ผู้บริหาร เวลา วาระงาน สถานที่
นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ
อสถ.
08.30 น. ประชุมข้อราชการ มท. พร้อมมอบนโยบายกับ ผวจ. ภาคกลาง ๑๗ จังหวัด ห้องประชุมอโยธยา อาคาร ๔ ชั้น ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
   14.00 น. ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกระทรวงมหาดไทย วัดตูม ต.วัดตูม อ.เมืองพระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา
นายสันติธร ยิ้มละมัย
ร.อสถ.
14.00 น. ร่วมในพิธีการบำเพ็ญกุศลถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกระทรวงมหาดไทย ประจำปี ๒๕๖๑ วัดตูม ต.วัดตูม อ.เมืองพระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา
นายทวี เสริมภักดีกุล
ร.อสถ.
14.00 น. ร่วมในพิธีการบำเพ็ญกุศลถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกระทรวงมหาดไทย ประจำปี ๒๕๖๑ วัดตูม ต.วัดตูม อ.เมืองพระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา
   ร่วมการประชุมข้อราชการ มท. พร้อมมอบนโยบายกับ ผวจ. ภาคกลาง ๑๗ จังหวัด ห้องประชุมอโยธยา อาคาร ๔ ชั้น ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
นายขจร ศรีชวโนทัย
ร.อสถ.
08.00 น. เข้ารับการศึกษาหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ ๖๑ วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ถ.วิภาวดีรังสิต ดินแดง กรุงเทพฯ
   13.30 น. ร่วมการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานฤดูหนาว "อุ่นไอรัก คลายความหนาว" ครั้งที่ ๒ ห้องประชุม ๑๐๘ อาคารสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล ถ.พิษณุโลก ดุสิต กรุงเทพฯ