วาระผู้บริหาร

ค้นหาข้อมูล

วันที่ * :
ระดับ :
ผู้บริหาร :
 

  วาระงานผู้บริหารระดับสูงของ สถ.
  23 พฤษภาคม 2562
 ออกรายงาน
ผู้บริหาร เวลา วาระงาน สถานที่
นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ
อสถ.
13.00 น. ร่วมการประชุมคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ห้องประชุม ๕๕๐๑ อาคาร ๕ ชั้น ๕ สถ.
   17.00 น. ร่วมงานพระราชทานเลี้ยงอาหารแก่ผู้ปฏิบัติงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก อาคารชาเลนเจอร์ ๑ อิมแพ็ค เมืองทองธานี อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
นายสันติธร ยิ้มละมัย
ร.อสถ.
10.00 น. ร่วมคณะผู้บริหาร สถ. บันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง ๕ ถ.พหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ
   13.30 น. ร่วมการประชุมคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ห้องประชุม ๕๕๐๑ อาคาร ๕ ชั้น ๕ สถ.
   17.00 น. ร่วมงานพระราชทานเลี้ยงอาหารแก่ผู้ปฏิบัติงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก อาคารชาเลนเจอร์ ๑ อิมแพ็ค เมืองทองธานี อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
   17.00 น. ร่วมคณะผู้บริหาร สถ. บันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT (ช่อง ๑๑) ถ.วิภาวดีรังสิต ดินแดง กรุงเทพฯ
นายทวี เสริมภักดีกุล
ร.อสถ.
10.00 น. ร่วมคณะผู้บริหาร สถ. บันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง ๕ ถ.พหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ
   13.00 น. ประธานพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการใช้โปรแกรมระบบแนะนำสำหรับอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนแบบอัตโนมัติและบรรยายพิเศษ รุ่นที่ ๗ โรงแรมอเล็กซานเดอร์ ถ.รามคำแหง หัวมาก บางกะปิ กรุงเทพฯ
   17.00 น. ร่วมงานพระราชทานเลี้ยงอาหารแก่ผู้ปฏิบัติงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก อาคารชาเลนเจอร์ ๑ อิมแพ็ค เมืองทองธานี อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
   17.00 น. ร่วมคณะผู้บริหาร สถ. บันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT (ช่อง ๑๑) ถ.วิภาวดีรังสิต ดินแดง กรุงเทพฯ
นายขจร ศรีชวโนทัย
ร.อสถ.
08.00 น. ประธานกรรมการสัมภาษณ์รองผู้อำนวยการองค์การตลาด องค์การตลาด ถ.สวนผัก ตลิ่งชั่น กรุงเทพฯ
   08.00 น. เข้ารับการศึกษาหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ ๖๑ วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ถ.วิภาวดีรังสิต ดินแดง กรุงเทพฯ
   09.00 น. ประธานเปิดโครงการท้องถิ่นสุจริตโปร่งใส รุ่นที่ ๘ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมอะเดรียติค พาเลซ ถ.วิทยุ มักกะสัน ราชเทวี กรุงเทพฯ
   10.00 น. ร่วมคณะผู้บริหาร สถ. บันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง ๕ ถ.พหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ
   13.30 น. ประธานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ ห้องประชุม กปต. อาคาร ๔ ชั้น ๓ สถ.
   17.00 น. ร่วมงานพระราชทานเลี้ยงอาหารแก่ผู้ปฏิบัติงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก อาคารชาเลนเจอร์ ๑ อิมแพ็ค เมืองทองธานี อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
   17.00 น. ร่วมคณะผู้บริหาร สถ. บันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT (ช่อง ๑๑) ถ.วิภาวดีรังสิต ดินแดง กรุงเทพฯ