ข่าวกิจกรรมสถจ.เลย ลงพื้นที่ตรวจติดตามการบริหารจัดการขยะมูลฝอย (จังหวัดสะอาด)
 วันที่ 11 มิถุนายน 2567 เวลา 09.30 นายดิษพล บุตรดีวงศ์ ท้องถิ่นจังหวัดเลย พร้อมด้วยนางสาวหวานใจ บุญครองผู้อำนวยการกลุ่มงานการเงินบัญชีและตรวจสอบ และนายยืนยง หงษ์ทอง ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริการสาธารณะท้องถิ่นและประสานงานท้องถิ่นอำเภอ ลงพื้นที่ตรวจติดตามการบริหารจัดการขยะมูลฝอย (จังหวัดสะอาด) และเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจฯ ประจำปี 2567 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลนาซ่าว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย

จำนวนผู้เข้าชม 33