ข่าวกิจกรรม

หัวข้อ :
 
ภาพกิจกรรม ทถจ.น่าน ร่วมทำบุญประเพณีตานสลากภัต ประจำปี 2566
ภาพกิจกรรม ท้องถิ่นจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมการประชุมกรมการจังหวัด
ภาพกิจกรรม ท้องถิ่นจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมการประชุมนายอำเภอและหน่วยงานสังกัดกระทรวงมหาดไทยประจำเดือนกันยายน 2566
ภาพกิจกรรม ทถจ.นครสวรค์ ร่วมประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 9/2566
ภาพกิจกรรม ทถจ.นครสวรรค์ ร่วมรับฟังการตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายของนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี
ภาพกิจกรรม สถจ.ชัยภูมิ ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย
ภาพกิจกรรม สถจ.ชัยภูมิ ประชุมคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษีประจำจังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 1/2566
ภาพกิจกรรม สถจ.ชัยภูมิ ประชุมคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 1/2566
ภาพกิจกรรม สถจ.ชัยภูมิ ประชุมการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2566
ภาพกิจกรรม สถจ.ชัยภูมิ เข้าร่วมรับมอบนโยบายจากนายอนุทิน ชาญวีรกุล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวง มท.
ภาพกิจกรรม ท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ ร่วมต้อนรับ ปลัดกระทรวงมหาดไทย และคณะที่ลงพื้นที่ตรวจราชการเพื่อติดตามฯ
ภาพกิจกรรม สถจ.ชัยภูมิ จัดประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ ประจำเดือน กันยายน 2566
ภาพกิจกรรม ท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดและประชาสัมพันธ์กิจกรรม (อุดรธานี ผ้าทออีสาน 2023)
ภาพกิจกรรม ท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี ร่วมกิจกรรมโครงการ (เข้าวัดปฏิบัติธรรม วันธรรมสวนะ)
ภาพกิจกรรม ทถจ.อุดรธานี เข้ากิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน
ภาพกิจกรรม ทถจ.ระยอง ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน ประจำปี 2566
ภาพกิจกรรม ทถจ.ยะลา ร่วมประชุมคณะกรรมการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาจังหวัดยะลา ปี พ.ศ.2566
ภาพกิจกรรม ทถจ.ยะลา พร้อมด้วยข้าราชการ สถจ.ยะลา ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน
ภาพกิจกรรม สถจ.นครพนม จัดประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครพนม (ก.ท.จ.นครพนม) ครั้งที่ 9/2566
ภาพกิจกรรม ท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี ร่วมประชุม หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย

first previous ข้อมูลที่ 1 - 20 จาก 300 next last
  • 231,266
  • 8