ข่าวกิจกรรม

หัวข้อ :
 
ภาพกิจกรรม ทถจ.อุดรธานี ร่วมรับฟังบรรยายสรุปแผนการดำเนินงานโครงการดำเนินการสรรหาฯ
ภาพกิจกรรม ท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี ร่วมกิจกรรมโครงการ (สวมผ้าไทย ใส่บาตรพระ)
ภาพกิจกรรม โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างการวางแผนและการบริหารกลยุทธ์ฯ
ภาพกิจกรรม สถจ.นครพนม ดำเนินการจัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
ภาพกิจกรรม สถจ.ชัยนาท ร่วมกับหน่วยงานราชการจัดบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติฯ
ภาพกิจกรรม สนง.ท้องถิ่นจังหวัดตราดร่วมกับหน่วยงานราชการจัดบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติฯ
ภาพกิจกรรม ทถจ.กาฬสินธุ์ ร่วมโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
ภาพกิจกรรม ทถจ.กาฬสินธุ์ ร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
ภาพกิจกรรม พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ฯ จังหวัดชัยภูมิ
ภาพกิจกรรม ทถจ.กาฬสินธุ์ ร่วมประชุมข้อราชการสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์
ภาพกิจกรรม ทถจ.กาฬสินธุ์ ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือการดำเนินงานด้านสาธารณสุข
ภาพกิจกรรม สถจ.นครสวรรค์ จัดการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกท้องถิ่นอำเภอดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2567
ภาพกิจกรรม ท้องถิ่นจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมเปิดโครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมชาวมอญ ประจำปี 2567
ภาพกิจกรรม สถจ.ชัยนาท เข้าร่วมประชุม คณะอนุกรรมการพิจารณาแผนอัตรากำลัง 3 ปี ของ อบต. ครั้งที่ 2/2567
ภาพกิจกรรม สถจ.ชัยนาท เข้าร่วมประชุม คณะอนุกรรมการพิจารณาแผนอัตรากำลัง 3 ปี ของเทศบาล ครั้งที่ 2/2567
ภาพกิจกรรม สถจ.อ่างทอง ดำเนินการจัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
ภาพกิจกรรม สถจ.อ่างทอง ดำเนินการจัดการประชุมผู้บริหาร/ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดอ่างทอง
ภาพกิจกรรม ทถจ.อ่างทอง ร่วมลงพื้นที่เยี่ยมผู้ประสบเหตุอัคคีภัย
ภาพกิจกรรม ทถจ.อ่างทอง ร่วมโครงการจัดงานประเพณีก่อพระทรายน้ำไหล ประจำปี 2567
ภาพกิจกรรม สถจ.ตราดจัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

first previous ข้อมูลที่ 1 - 20 จาก 300 next last
  • 238,720
  • 14