วาระผู้บริหาร

ค้นหาข้อมูล

วันที่ * :
ระดับ :
ผู้บริหาร :
 

  วาระงานผู้บริหารระดับสูงของ สถ.
  13 เมษายน 2567
 ออกรายงาน
ผู้บริหาร เวลา วาระงาน สถานที่
นายขจร ศรีชวโนทัย
อสถ.
นายเอกวิทย์ มีเพียร
ร.อสถ.
นายศิริพันธ์ ศรีกงพลี
ร.อสถ.
นายสุรพล เจริญภูมิ
ร.อสถ.  วาระงานผู้บริหารระดับสูงของ สถ.
  13 เมษายน 2567

ผู้บริหาร เวลา วาระงาน สถานที่
  นายขจร ศรีชวโนทัย
  อสถ.
        
  นายเอกวิทย์ มีเพียร
  ร.อสถ.
        
  นายศิริพันธ์ ศรีกงพลี
  ร.อสถ.
        
  นายสุรพล เจริญภูมิ
  ร.อสถ.
        
Back To Top