วาระผู้บริหาร

ค้นหาข้อมูล

วันที่ * :
ระดับ :
ผู้บริหาร :
 

  วาระงานผู้บริหารระดับสูงของ สถ.
  17 กรกฎาคม 2567
 ออกรายงาน
ผู้บริหาร เวลา วาระงาน สถานที่
นายขจร ศรีชวโนทัย
อสถ.
08.30 น. ประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมหลักสูตร "ปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานบรรจุใหม่" รุ่นที่ 144 อาคาร 2 (คัชมาตย์) สพบ.
   13.00 น. ประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาล และภารกิจสำคัญของปลัดกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VCS) (ประจำเดือนกรกฎาคม 2567) ห้องประชุมราชบพิธ ชั้น 5 อาคารดำรงราชานุสรณ์ มท.
นายเอกวิทย์ มีเพียร
ร.อสถ.
ปฏิบัติราชการ สถ.
นายศิริพันธ์ ศรีกงพลี
ร.อสถ.
09.00 น. ประธานประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาศักยภาพเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ smart city ของ อปท. ครั้งที่ 1/2567 ห้องประชุม 3201 อาคาร 3 ชั้น 2 สถ.
   09.30 น. ประชุมคณะกรรมการเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล (กสต.) ครั้งที่ 2 /2567 ห้องประชุม กบท. ชั้น 2 สถ.
นายสุรพล เจริญภูมิ
ร.อสถ.
09.30 น. เป็นวิทยากรร่วมในการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนประเทศไทยเพื่อแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาให้กลายเป็นศูนย์ (Thailand Zero Dropout) หัวข้อ "มาตราการและแนวทางการขับเคลื่อน Thailand Zero Dropout ห้องประชุมแซฟไฟร์ 204-205 ศูนย์การประชุม อิมแพค ฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี"
   12.45 น. ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 หอประชุมกองทัพภาคที่ 1  วาระงานผู้บริหารระดับสูงของ สถ.
  17 กรกฎาคม 2567

ผู้บริหาร เวลา วาระงาน สถานที่
  นายขจร ศรีชวโนทัย
  อสถ.
  08.30 น.   ประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมหลักสูตร "ปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานบรรจุใหม่" รุ่นที่ 144   อาคาร 2 (คัชมาตย์) สพบ.
     13.00 น.   ประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาล และภารกิจสำคัญของปลัดกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VCS) (ประจำเดือนกรกฎาคม 2567)   ห้องประชุมราชบพิธ ชั้น 5 อาคารดำรงราชานุสรณ์ มท.
  นายเอกวิทย์ มีเพียร
  ร.อสถ.
     ปฏิบัติราชการ สถ.   
  นายศิริพันธ์ ศรีกงพลี
  ร.อสถ.
  09.00 น.   ประธานประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาศักยภาพเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ smart city ของ อปท. ครั้งที่ 1/2567   ห้องประชุม 3201 อาคาร 3 ชั้น 2 สถ.
     09.30 น.   ประชุมคณะกรรมการเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล (กสต.) ครั้งที่ 2 /2567   ห้องประชุม กบท. ชั้น 2 สถ.
  นายสุรพล เจริญภูมิ
  ร.อสถ.
  09.30 น.   เป็นวิทยากรร่วมในการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนประเทศไทยเพื่อแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาให้กลายเป็นศูนย์ (Thailand Zero Dropout) หัวข้อ "มาตราการและแนวทางการขับเคลื่อน Thailand Zero Dropout   ห้องประชุมแซฟไฟร์ 204-205 ศูนย์การประชุม อิมแพค ฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี"
     12.45 น.   ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567   หอประชุมกองทัพภาคที่ 1
Back To Top