สายตรง สถ.

การค้นหาคำถาม
1. หากเลือกสถานะหน่วยงานเป็น "ปัจจุบัน"
จะสามารถเลือกสำนัก/กองในปัจจุบันหรือสำนัก/กองที่มีการเปลี่ยนชื่อได้
2. หากเลือกสถานะหน่วยงานเป็น "ยกเลิก"
จะสามารถเลือกสำนัก/กองในอดีตที่มีการยกเลิกได้
                              ปิด

คำตอบในสายตรง สถ. เป็นเพียงข้อแนะนำเบื้องต้นเพื่อประกอบการศึกษา ค้นคว้าหาข้อมูลเพิ่มเติมของผู้ถามเท่านั้น การนำไปอ้างอิงเป็นหน้าที่ของผู้ถามที่จะต้องตรวจ สอบกับระเบียบ และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยละเอียดอีกครั้ง เนื่องจากผู้ตอบไม่สามารถตรวจสอบข้อมูล และสถานการณ์ที่ผู้ถามแจ้งได้

สถานะหน่วยงาน : ปัจจุบัน ยกเลิก
หน่วยงาน :
เรียงตาม :
ชื่อผู้ใช้งาน :
รหัสผ่าน :
ประเภทผู้ใช้งาน :  ผู้ใช้ทั่วไป  เจ้าหน้าที่
*** กรณีไม่มีชื่อผู้ใช้งาน และรหัสผ่าน กรุณาลงทะเบียน
สถานะผู้ใช้งาน : ปัจจุบัน ยกเลิก
ชื่อผู้ใช้งาน :
รหัสผ่าน :
รหัส หัวข้อ คำตอบ อ่าน ตอบโดย หน่วยงาน
CC093187     no 4 สน.คท.
CC093186     no 5 กจ.
CC093185     no 5 กค.
CC093184     no 4 สน.คท.
CC093183     yes 16
 • สน.คท.
 • 11/04/2567
สน.คท.
CC093181     yes 17
 • สน.คท.
 • 11/04/2567
สน.คท.
CC093180     yes 14
 • กม.
 • 11/04/2567
กม.
CC093179     yes 17
 • สน.คท.
 • 11/04/2567
สน.คท.
CC093175     yes 22
 • สน.คท.
 • 11/04/2567
สน.คท.
CC093174     no 24 สน.บถ.
CC093173     yes 25
 • กม.
 • 11/04/2567
กม.
CC093172     yes 41
 • สน.คท.
 • 11/04/2567
สน.คท.
CC093171     yes 30
 • กพส.
 • 11/04/2567
กพส.
CC093170     yes 41
 • กศ.
 • 10/04/2567
กศ.
CC093169     yes 43
 • สน.คท.
 • 10/04/2567
สน.คท.
CC093168     yes 25
 • สน.คท.
 • 10/04/2567
สน.คท.
CC093167     yes 17
 • สน.คท.
 • 10/04/2567
สน.คท.
CC093166     yes 34
 • สน.คท.
 • 10/04/2567
สน.คท.
CC093165     yes 38
 • สน.คท.
 • 10/04/2567
สน.คท.
CC093164     yes 27
 • กพส.
 • 11/04/2567
กพส.
CC093163     yes 31
 • สน.คท.
 • 10/04/2567
สน.คท.
CC093162     yes 37
 • สน.คท.
 • 10/04/2567
สน.คท.
CC093161     yes 48
 • สน.บถ.
 • 10/04/2567
สน.บถ.
CC093160     yes 27
 • สน.บถ.
 • 10/04/2567
สน.บถ.
CC093159     yes 73
 • กม.
 • 09/04/2567
กม.
CC093158     yes 37
 • กม.
 • 09/04/2567
กม.
CC093157     yes 41
 • สน.คท.
 • 10/04/2567
สน.คท.
CC093156     yes 62
 • สน.บถ.
 • 10/04/2567
สน.บถ.
CC093155     yes 29
 • สน.คท.
 • 10/04/2567
สน.คท.
CC093154     yes 38
 • กม.
 • 09/04/2567
กม.
CC093153     yes 30
 • สน.คท.
 • 09/04/2567
สน.คท.
CC093152     yes 21
 • สน.คท.
 • 09/04/2567
สน.คท.
CC093151     yes 67
 • สน.บถ.
 • 10/04/2567
สน.บถ.
CC093150     yes 40
 • สน.บถ.
 • 10/04/2567
สน.บถ.
CC093149     yes 23
 • สน.คท.
 • 10/04/2567
สน.คท.
CC093148     yes 43
 • สน.คท.
 • 10/04/2567
สน.คท.
CC093147     yes 26
 • กพส.
 • 10/04/2567
กพส.
CC093146     yes 39
 • สน.คท.
 • 10/04/2567
สน.คท.
CC093145     yes 42
 • สน.กบท.
 • 09/04/2567
สน.กบท.
CC093144     yes 57
 • สน.คท.
 • 09/04/2567
สน.คท.
CC093143     yes 24
 • สน.คท.
 • 09/04/2567
สน.คท.
CC093142     yes 33
 • สน.บถ.
 • 10/04/2567
สน.บถ.
CC093141     yes 102
 • สน.บถ.
 • 05/04/2567
สน.บถ.
CC093140     yes 51
 • สน.คท.
 • 09/04/2567
สน.คท.
CC093139     yes 50
 • สน.คท.
 • 10/04/2567
สน.คท.
CC093138     yes 32
 • สน.คท.
 • 10/04/2567
สน.คท.
CC093137     yes 24
 • สน.คท.
 • 10/04/2567
สน.คท.
CC093135     yes 38
 • สน.คท.
 • 10/04/2567
สน.คท.
CC093131     yes 52
 • สน.คท.
 • 10/04/2567
สน.คท.
CC093130     yes 81
 • กม.
 • 05/04/2567
กม.
first previous ข้อมูลที่ 1 - 50 จาก 78010 next last
 • 4,838,153
 • 89