ข่าวผู้บริหาร

หัวข้อ :
 
ภาพกิจกรรม สถ. เสริมศักยภาพผู้แทนเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น
ภาพกิจกรรม สถ. ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2567
ภาพกิจกรรม สถ. ร่วมเฝ้ารับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ในงานมหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2567
ภาพกิจกรรม สถ. ร่วมฝึกซ้อมขบวนเกียรติยศเชิญน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์จากกระทรวงมหาดไทยไปยังวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร และจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร ไปยังพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยในพระบรมมหาราชวัง เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567
ภาพกิจกรรม สถ. จัดกิจกรรม สถ.ฟังธรรม เสริมพลังชีวิต
ภาพกิจกรรม สถ. ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระกุศลและถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ 13 กรกฎาคม 2567
ภาพกิจกรรม สถ. ร่วมประกาศความสำเร็จการขับเคลื่อนหมู่บ้านยั่งยืน (Sustainable Village) เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567
ภาพกิจกรรม รองอธิบดี สถ. ร่วมคณะปลัด มท. ลงพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ ติดตามการขับเคลื่อนงานตามนโยบายรัฐบาลและภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย
ภาพกิจกรรม สถ. ขับเคลื่อนการพัฒนาและปรับปรุงมาตรฐานการบริหารและการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มุ่งเป้าสร้างท้องถิ่นมีสมรรถนะและความทันสมัยในการจัดบริการสาธารณะ
ภาพกิจกรรม รองอธิบดี สถ. เปิดการแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 29
ภาพกิจกรรม สถ. ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ "แนวทางการแก้ไขปัญหาน้ำแล้งน้ำท่วมในระดับพื้นที่"
ภาพกิจกรรม สถ. ร่วมพิธีเปิดโครงการ "หลอมรวมใจ มอบน้ำใสสะอาดให้โรงเรียน" เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567
ภาพกิจกรรม สถ. ร่วมกิจกรรมเฉลิมฉลองธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567
ภาพกิจกรรม สถ. ร่วมมือ ยูนิเซฟ ประเทศไทย เสริมศักยภาพ สร้างการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชน
ภาพกิจกรรม รองอธิบดี สถ. เปิดงานการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคกลาง ครั้งที่ 17 ประจำปี พ.ศ. 2567 "เมืองกาญจน์วิชาการ 67"
ภาพกิจกรรม สถ. ร่วมพิธีรับมอบธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567
ภาพกิจกรรม สถ. ร่วมมือ JICA สู่เป้าหมายการพัฒนาเมืองที่ยั่งยืน
ภาพกิจกรรม สถ. เสริมทักษะผู้รับผิดชอบการบริหารจัดการอาหารกลางวันในสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ภาพกิจกรรม สถ. จัดกิจกรรม สถ.ฟังธรรม เสริมพลังชีวิต
ภาพกิจกรรม สถ. จัดกิจกรรม สถ.ฟังธรรม เสริมพลังชีวิต
first previous ข้อมูลที่ 1 - 20 จาก 300 next last
  • 171,425
  • 1