ข่าวผู้บริหาร

หัวข้อ :
 
ภาพกิจกรรม สถ. ประชุมหารือร่วมกับ กกต. เกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติตามมาตรา 109 แห่ง พ.ร.บ. การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562
ภาพกิจกรรม สถ. ประชุมติดตามข้อมูลหรือประเด็นที่ถูกอภิปรายซักถามในสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา
ภาพกิจกรรม สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ประทานถ้วยรางวัลแก่ผู้บริหารโรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล ยกย่องเป็นโรงเรียนต้นแบบเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในสถานศึกษาสังกัด อปท. (MDS) ที่มีผลงานดีเด่น ประจำปี 2566
ภาพกิจกรรม สถ. เตรียมความพร้อมกำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือก อปท. ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2567
ภาพกิจกรรม อธิบดี สถ. ร่วมคณะ มท.1 ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์หมอกควันไฟป่า ในพื้นที่ จ.เชียงใหม่
ภาพกิจกรรม อธิบดี สถ. กล่าวต้อนรับข้าราชการบรรจุใหม่ เน้นย้ำทำงานด้วยใจ มุ่งผลประโยชน์ประชาชนเป็นที่ตั้ง
ภาพกิจกรรม สถ. จัดกิจกรรม สถ.ฟังธรรม เสริมพลังชีวิต
ภาพกิจกรรม สถ. ร่วมวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะฯ เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ 6 เมษายน 2567
ภาพกิจกรรม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ให้กับท้องถิ่นจังหวัดทั่วประเทศ เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
ภาพกิจกรรม สถ.ร่วมงานประกาศความสำเร็จการจัดตั้งธนาคารขยะระหว่าง มท. ร่วมกับ UN และ ทส. มุ่งมั่นร่วมกันเป็นหุ้นส่วนบริหารจัดการขยะครัวเรือน เพื่อรักษาโลกให้คงอยู่ต่อไปอย่างยั่งยืน
ภาพกิจกรรม สถ. ร่วมประชุมหารือโครงการเดิน - วิ่ง ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ครั้งที่ 1/2567
ภาพกิจกรรม สถ. ประชุมร่วมกับ UN และมูลนิธิ World Childhood Foundation นำเสนอการขับเคลื่อนงานป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็กและสตรี และเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระราชินีซิลเวียแห่งสวีเดน ในโอกาสเสด็จฯ เยือนประเทศไทย
ภาพกิจกรรม อธิบดี สถ. ปิดการอบรมและมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรการบริหารจัดการผังเมืองและโครงสร้างพื้นฐานของ อปท. รุ่นที่ 12
ภาพกิจกรรม สถ.ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 2 เมษายน 2567
ภาพกิจกรรม สถ. ร่วมพิธีมอบเข็มเชิดชูเกียรติทองคำและใบประกาศเกียรติคุณให้แก่พลเมืองดี รางวัลจริยธรรมดีเด่นของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย และรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2566
ภาพกิจกรรม อธิบดี สถ. ร่วมพิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2567
ภาพกิจกรรม สถ. ร่วมงานวันที่ระลึกคล้ายวันสถาปนากระทรวงมหาดไทย ครบ 132 ปี 1 เมษายน 2567
ภาพกิจกรรม อธิบดี สถ. เป็นประธานในพิธีฉลองสมโภชสมณศักดิ์สัญญาบัตรพัดยศและตราตั้งเจ้าคณะตำบลเชียงดาว เขต 1
ภาพกิจกรรม อธิบดี สถ. เป็นประธานในพิธีบรรจุหัวใจพญาราชสีห์ วัดแม่อีด จังหวัดเชียงใหม่
ภาพกิจกรรม สถ. ร่วมประชุมคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาและจัดทำข้อเสนอในการส่งเสริมเยาวชนและสร้างคนให้เป็นพลเมืองที่มีส่วนร่วมในระบบประชาธิปไตย
first previous ข้อมูลที่ 1 - 20 จาก 300 next last
  • 168,772
  • 7