ข่าวกิจกรรมทถจ.กาฬสินธุ์ ร่วมประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่การจัดทำน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ฯ
 วันที่ 11 มิถุนายน 2567 เวลา 13.30 น. พ.จ.ต.สำเนียง หวังเจริญ ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วย นายพิพัฒน์ บุญรัตน์ ผอ.กลุ่มงานส่งเสริมฯ ร่วมประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่การจัดทำน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 ก.ค. 2567 จังหวัดกาฬสินธุ์ ณ ห้องประชุม สถจ.กส. ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมี นายธนภัทร ณ ระนอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธาน

จำนวนผู้เข้าชม 32