ข่าวกิจกรรมทถจ.กาฬสินธุ์ ร่วมประชุมคณะกรรมการระดับจังหวัดและผู้อำนวยการการเลือกระดับจังหวัด 2/2567
 วันที่ 10 มิถุนายน 2567 เวลา 15.00 น. พ.จ.ต.สำเนียง หวังเจริญ ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ ในฐานะกรรมการระดับจังหวัด ในการเลือกตั้ง สว. ร่วมประชุมคณะกรรมการระดับจังหวัดและผู้อำนวยการการเลือกระดับจังหวัด 2/2567 ณ ห้องประชุมโปงลาง ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมี นายผดุงศักดิ์ อิ่มเอิบ ปลัดจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธาน

จำนวนผู้เข้าชม 6