ข่าวกิจกรรมทถจ.กาฬสินธุ์ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 3/2567
 วันที่ 14 พ.ค. 2567 เวลา 13.30 น. พ.จ.ต. สำเนียง หวังเจริญ ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วย นายพิพัฒน์ บุญรัตน์ ผอ.กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 3/2567 ณ ห้องประชุมผาเสวย ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมี นายสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธาน

จำนวนผู้เข้าชม 16