ข่าวกิจกรรมทถจ.กาฬสินธุ์ ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการจัดการเลือกตั้งฯ
 วันที่ 13 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น. พ.จ.ต. สำเนียง หวังเจริญ ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการจัดการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา จังหวัดกาฬสินธุ์ ณ ห้องโสมพะมิตร ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมี นายสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธาน

จำนวนผู้เข้าชม 24