ข่าวกิจกรรมท้องถิ่นจังหวัดน่าน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์
 วันพฤหัสบดี ที่ 11 เมษายน 2567 เวลา 08.30 น. นายสมชาย เกตะมะ ท้องถิ่นจังหวัดน่าน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2567 ณ จุดตรวจบริการองค์การบริหารส่วนเมืองจัง อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน

จำนวนผู้เข้าชม 30