ข่าวกิจกรรมท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี ร่วมพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์
 วันอังคารที่ 9 เมษายน 2567 เวลา 16.00 น. นายสาจิต จันทรศิริ ท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี ร่วมพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2567 จังหวัดอุดรธานี ณ บริเวณด้านหน้าศาลากลางจังหวัดอุดรธานี โดยมีนายณัฐพงศ์ คำวงศ์ปิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธาน

จำนวนผู้เข้าชม 35