ข่าวกิจกรรมท้องถิ่นจังหวัดน่าน ร่วมพิธีมอบแบบลายผ้าพระราชทาน (ผ้าลายสิริวชิราภรณ์)
 วันที่ 2 เมษายน 2567 เวลา 13.30 น. นายสมชาย เกตะมะ ท้องถิ่นจังหวัดน่าน ร่วมพิธีมอบแบบลายผ้าพระราชทาน (ผ้าลายสิริวชิราภรณ์) และเครื่องหมายรับรองสินค้าแฟชั่นและหัตถกรรมพระราชทาน (Sustainable Fashion : แฟชั่นแห่งความยั่งยืน) โดยมี นายชัยนรงค์ วงศ์ใหญ่ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธีฯ ณ ห้องประชุมเจ้ามหาวงศ์ ชั้น 6 ศาลากลางจังหวัดน่าน

จำนวนผู้เข้าชม 20