ข่าวกิจกรรมสถจ.น่าน จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ถนนเมืองน่านสะอาดปราศจากขยะ
 วันที่ 2 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. นายสมชาย เกตะมะ ท้องถิ่นจังหวัดน่าน พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น จัดกิจกรรมจิตอาสา กิจกรรม Big Cleaning Day ถนนเมืองน่านสะอาดปราศจากขยะ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 และเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

จำนวนผู้เข้าชม 13