ข่าวกิจกรรมสถจ.น่าน ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
 วันอังคารที่ 2 เมษายน 2567 เวลา 07.00 น. นายสมชาย เกตะมะ ท้องถิ่นจังหวัดน่าน พร้อมด้วยข้าราชการกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น และกลุ่มงานกฎหมาย ระเบียบ และเรื่องร้องทุกข์ พิธีเจริญพระพุทธมนต์ ทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล พิธีลงนามถวายพระพร และพิธีวางพานพุ่ม เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2567 ณ ข่วงเมืองน่าน จังหวัดน่าน

จำนวนผู้เข้าชม 17