ข่าวกิจกรรมทถจ.กาฬสินธุ์ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบรางวัลสลากกาชาด ประจำปี 2567 แก่ผู้ที่ได้รับรางวัล
 วันที่ 2 เมษายน 2567 เวลา 13.00 น. พ.จ.ต.สำเนียง หวังเจริญ ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบรางวัลสลากกาชาด ประจำปี 2567 แก่ผู้ที่ได้รับรางวัล ณ หน้าอาคารสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ โดยมี นายสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธาน

จำนวนผู้เข้าชม 16