ข่าวกิจกรรมการประชุมเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่นจังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 1/2567
 วันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.30 น. ว่าที่ ร.ต. สมพงศ์ นิติพิทักษ์ชน ผอ.ส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น รักษาราชการแทนท้องถิ่นจังหวัดลพบุรี และนางสาวอัญชนา ทุมเชื้อ ผอ.กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ได้จัดการประชุมเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่นจังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 1/2567 โดยมี ว่าที่ ร.ต. ทรงพล แป้นแก้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานการประชุมดังกล่าว

จำนวนผู้เข้าชม 40