ข่าวกิจกรรมท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี ร่วมพิธีครบรอบ 70 ปี วันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน
 วันเสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 07.00 น. นายสาจิต จันทรศิริ ท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี ร่วมพิธีครบรอบ 70 ปี วันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ณ หอปะชุมทองใหญ่ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี

จำนวนผู้เข้าชม 30