ข่าวกิจกรรมท้องถิ่นจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมการประชุมกรมการจังหวัด
 วันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2566 เวลา 09.30 น. นางทิวาพรรณ สหอารักขา ท้องถิ่นจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมการประชุมกรมการจังหวัด ณ ห้อง 501 ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ โดยมีนายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธาน โดยท้องถิ่นจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมรับมอบประกาศเกียรติคุณการส่งเสริมผ้าถิ่นไทย จากผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ อีกด้วย ทั้งนี้ ได้มอบประกาศเกียรติคุณแก่ข้าราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปี 2566 ที่รับราชการครบ 25 ปี

จำนวนผู้เข้าชม 49