ข่าวกิจกรรมทถจ.เลย กิจกรรมปลูกผักสวนครัวตามโครงการส่งเสริมการปลูกผักสวนครัวรอบรั้วกินเอง
 วันที่ 27 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. นายดิษพล บุตรดีวงศ์ ท้องถิ่นจังหวัดเลย และ นายเฉลียว วงศ์สาวัตร ท้องถิ่นอำเภอเมืองเลย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล พนักงานครู องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสองรัก และผู้นำหมู่บ้าน ร่วมกิจกรรมปลูกผักสวนครัวตามโครงการส่งเสริมการปลูกผักสวนครัวรอบรั้วกินเอง

จำนวนผู้เข้าชม 32