ข่าวกิจกรรมสถจ.สระบุรี ประชุมรับการตรวจราชการเพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล มท. และ สถ.
 วันอังคารที่ 26 กันยายน 2566 เวลา 09.30 น. นางสาวกาญจน์ชนิษฐา เอกแสงศรี ท้องถิ่นจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มงาน หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระบุรี ประชุมรับการตรวจราชการเพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล มท. และ สถ. ของนายกู้เกียรติ นิ่มเนียม ผู้ตรวจราชการกรมฯ ผ่านระบบออนไลน์

จำนวนผู้เข้าชม 30