ข่าวกิจกรรมทถจ.ชัยนาท ร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3 ณ ห้องประชุมสภา อบจ.ชัยนาท
 26 ก.ย. 66 เวลา 11.00 น. นายโกมินทร์ อินรัสพงศ์ ทถจ.ชัยนาท ร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3 ณ ห้องประชุมสภา อบจ.ชัยนาท

จำนวนผู้เข้าชม 45