ข่าวกิจกรรมท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี เข้าร่วมการประชุมพิจารณาการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี ของเทศบาล (2567-2569)
 วันที่ 19 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. นายสาจิต จันทรศิริ ท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี เข้าร่วมการประชุมพิจารณาการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี ของเทศบาล (2567-2569) ณ ห้องประชุมท้องถิ่น อาคาร 2 ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี

จำนวนผู้เข้าชม 45