ข่าวกิจกรรมท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี ร่วมกิจกรรมโครงการ (วันอังคารสวมผ้าไทย ใส่บาตรพระ)
 วันอังคารที่ 19 กันยายน 2566 เวลา 07.00 น. นายสาจิต จันทรศิริ ท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี พร้อมด้วยข้าราชการสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี ร่วมกิจกรรมโครงการ (วันอังคารสวมผ้าไทย ใส่บาตรพระ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ ลานพิธีพิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธานี

จำนวนผู้เข้าชม 55