ข่าวกิจกรรมทถจ.ยะลา ร่วมประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผังเมืองรวมในเขตจังหวัดยะลา ครั้งที่ 2/2566
 วันจันทร์ที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2566 เวลา 13.30 น. นายสุพจน์ จิตร์เพ็ชร์ ท้องถิ่นจังหวัดยะลา ร่วมประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผังเมืองรวมในเขตจังหวัดยะลา ครั้งที่ 2/2566 ณ ห้องประชุมอรุณสวัสดิ์ สำนักงานเทศบาลนครยะลา อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา โดยมี พันจ่าโท อนันต์ บุญสำราญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธาน

จำนวนผู้เข้าชม 56