ข่าวกิจกรรมทถจ.ยะลา ร่วมการประชุมขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล และภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 วันจันทร์ที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2566 เวลา 08.00 น. นายสุพจน์ จิตร์เพ็ชร์ ท้องถิ่นจังหวัดยะลา ร่วมการประชุมขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล และภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เดือน กันยายน 2566) ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VCS) ณ ห้องประชุมศรียะลา อาคาร 3 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดยะลา

จำนวนผู้เข้าชม 36