ข่าวกิจกรรมทถจ.ปัตตานี มอบหมายให้ ผอ.กลุ่มงานกฎหมายฯ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจำจังหวัดปัตตานี
 วันที่ 24 มกราคม 2566 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมกลาง ชั้น 2 อาคารบูรณาการ กระทรวงยุติธรรม จังหวัดปัตตานี นายอรรณพ คณานุรักษ์ ท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี ได้มอบหมายให้ นายไชยะ เจ๊ะแหล้ ผอ.กล่มงานกฎหมายฯ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจำจังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 1/2566 โดยมีนายสนั่น สนธิเมือง รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม

จำนวนผู้เข้าชม 61