ศูนย์ดำรงธรรมท้องถิ่น

    เพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองสิทธิของผู้ร้องเรียน และผู้ถูกร้องเรียน ขอให้ผู้ร้องเรียนแจ้งข้อความที่เป็นข้อเท็จจริง และไม่เป็นการกลั่นแกล้งและละเมิดสิทธิของบุคคลอื่น
 
  ประเภทของการร้องเรียน
ชื่อ-สกุล *
  ที่อยู่ *
  โทรศัพท์ *
  โทรศัพท์มือถือ *
  อีเมล *
  หัวข้อเรื่องร้องเรียน *
  รายละเอียดการร้องเรียน *
  แนบเอกสาร
    * แสดงข้อมูลที่จำเป็นต้องใส่
    หมายเหตุ
    ๑.ข้อมูลชื่อ ที่อยู่ โทรศัพท์ และอีเมล จะมีประโยชน์สำหรับการติดต่อกลับเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม หรือรายงานผลการดำเนินการให้ท่านทราบ
    ๒. กรุณาระบุรายละเอียดการร้องเรียนให้ชัดเจนและครบถ้วน เพื่อประโยชน์ในการจัดการเรื่องร้องทุกข์ต่อไป
 
 
แบบประเมินความพึงพอใจ แบบสอบถามความรู้ความเข้าใจ
 
banner1     
หมายเหตุ :
  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะคุ้มครองข้อมูลของผู้ร้อง/ผู้แจ้งเบาะแส โดยจะจัดเก็บและปกปิดเป็นความลับ รวมถึงปฏิบัติ
 
  ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องBack To Top