ข่าวกิจกรรมทถจ.กาฬสินธุ์ ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมจัดกิจกรรม เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 10
 วันที่ 15 พ.ค. 2567 เวลา 13.30 น. พ.จ.ต. สำเนียง หวังเจริญ ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมจัดกิจกรรม เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 10 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ผ่านระบบทางไกล Zoom Meeting ณ ห้องประชุมผาเสวย ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมี นายสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธาน

จำนวนผู้เข้าชม 49