ข่าวกิจกรรมทถจ.กาฬสินธุ์ ร่วมประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาล และภารกิจสำคัญของรัฐมนตรี
 วันที่ 15 พ.ค. 2567 เวลา 09.30 น. จังหวัดกาฬสินธุ์ นำโดย นายสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย พ.จ.ต. สำเนียง หวังเจริญ ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาล และภารกิจสำคัญของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (เดือน พ.ค. 2567) ณ ห้องประชุมผาเสวย ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมี นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธาน

จำนวนผู้เข้าชม 25