ข่าวกิจกรรมสถจ.กาฬสินธุ์ จัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
 วันที่ 8 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.00 น. จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยมี หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย นายอำเภอ ทุกอำเภอ ท้องถิ่นอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งสิ้น 222 หน่วยงาน เข้ารับพระราชทานฯ

จำนวนผู้เข้าชม 44