ข่าวกิจกรรมท้องถิ่นจังหวัดตราดเข้าร่วมงานวันอนุรักษ์มรดกไทย จังหวัดตราด ประจำปี 2567
 นายวีรพงษ์ พงษ์บุญ ท้องถิ่นจังหวัดตราดพร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมงานวันอนุรักษ์มรดกไทย จังหวัดตราด ในวันที่ 2 เมษายน 2567 ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดตราด

จำนวนผู้เข้าชม 48