ข่าวกิจกรรมท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี ร่วมเวทีหารือพหุภาคี เรื่องผลการสำรวจความก้าวหน้า เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
 วันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น. นายสาจิต จันทรศิริ ท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี ร่วมเวทีหารือพหุภาคี เรื่องผลการสำรวจความก้าวหน้า เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ของจังหวัดอุดรธานี ณ ห้องประชุมกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม ชั้น 5 อาคาร 1 ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี

จำนวนผู้เข้าชม 41