ข่าวกิจกรรมท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน (เทศกาลตรุษจีน) ถนนอาหารเมืองอุดรธานี
 วันเสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 18.00 น. นายสาจิต จันทรศิริ ท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน (เทศกาลตรุษจีน) ถนนอาหารเมืองอุดรธานี ณ เวทีกลาง ถนนประจักษ์ศิลปาคม ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

จำนวนผู้เข้าชม 33