ข่าวกิจกรรมท้องถิ่นจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมการประชุมนายอำเภอและหน่วยงานสังกัดกระทรวงมหาดไทยประจำเดือนกันยายน 2566
 วันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2566 เวลา 08.30 น. นางทิวาพรรณ สหอารักขา ท้องถิ่นจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมการประชุมนายอำเภอและหน่วยงานสังกัดกระทรวงมหาดไทยประจำเดือนกันยายน 2566 ครั้งที่ 9/2566 ณ ห้องประชุม 301 ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ โดยมีนายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานการประชุม

จำนวนผู้เข้าชม 26