ข่าวกิจกรรมทถจ.นครสวรค์ ร่วมประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 9/2566
 วันจันทร์ที่ 25 กันยายน 2566 เวลา 10.00 น. นางทิวาพรรณ สหอารักขา ท้องถิ่นจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยนายบุญเริ่ม ยอดประเสริฐ ผู้อำนวยการกลุ่มงานมาตรฐานบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ร่วมประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 9/2566 ณ ห้องประชุมบัวหลวง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ โดยมี นายจุมพฏ วรรณฉัตรสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธาน

จำนวนผู้เข้าชม 26