ข่าวกิจกรรมท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ ร่วมต้อนรับ ปลัดกระทรวงมหาดไทย และคณะที่ลงพื้นที่ตรวจราชการเพื่อติดตามฯ
 วันที่ 22 กันยายน 2566 ณ จังหวัดชัยภูมิ นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ผู้ตรวจราชการ มท. นายเอกวิทย์ มีเพียร รองอธิบดีกรม สถ. และผู้ตรวจราชการกรม สังกัดกระทรวงมหาดไทย ร่วมลงพื้นที่ตรวจราชการเพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลและภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย ณ จังหวัดชัยภูมิ

จำนวนผู้เข้าชม 18