ข่าวกิจกรรมท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดและประชาสัมพันธ์กิจกรรม (อุดรธานี ผ้าทออีสาน 2023)
 วันศุกร์ที่ 29 กันยายน 2566 เวลา 09.30 น. นายสาจิต จันทรศิริ ท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดและประชาสัมพันธ์กิจกรรม (อุดรธานี ผ้าทออีสาน 2023) ณ ห้องธนกร ชั้น 3 มณฑาทิพย์ ฮอลล์ อ.เมือง จ.อุดรธานี

จำนวนผู้เข้าชม 15