ข่าวกิจกรรมสถจ.นครพนม จัดประชุมคณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำจังหวัดนครพนม ครั้งที่ 1/2566
 วันที่ 27 กันยายน 2566 เวลา 10.00 น. นายวิชิต ทองปาน ท้องถิ่นจังหวัดนครพนม ร่วมประชุมคณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำจังหวัดนครพนม ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมพระธาตุนคร ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนครพนม อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม โดยมี นายวันชัย จันทร์พร ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานในการประชุมฯ

จำนวนผู้เข้าชม 33