ข่าวกิจกรรมท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี ร่วมพิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน จังหวัดอุดรธานี
 วันพุธที่ 27 กันยายน 2566 เวลา 09.30 น. นายสาจิต จันทรศิริ ท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี ร่วมพิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน จังหวัดอุดรธานี ประจำปี 2566 ณ หอประชุมทองใหญ่ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี

จำนวนผู้เข้าชม 35