ข่าวกิจกรรมทถจ.ยะลา ร่วมประชุมคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดยะลา ( ก.จ.จ.ยะลา ) ครั้งที่ 9
 วันอังคารที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2566 เวลา 14.00 น. นายสุพจน์ จิตร์เพ็ชร์ ท้องถิ่นจังหวัดยะลา ร่วมประชุมคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดยะลา ( ก.จ.จ.ยะลา ) ครั้งที่ 9/2566 ประจำเดือน กันยายน 2566 ณ ห้องประชุมนิบง (ชั้น 2) องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา โดยมี นายมุขตาร์ มะทา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา เป็นประธาน

จำนวนผู้เข้าชม 31