ข่าวกิจกรรมสถจ.อุดรธานี ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาฯ
 วันจันทร์ที่ 25 กันยายน 2566 เวลา 16.00 น. นายสาจิต จันทรศิริ ท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี มอบหมายให้นายวิทูร น้อยน้ำคำ ผู้อำนวยการกลุ่มงานกฎหมาย ระเบียบ และเรื่องร้องทุกข์ และข้าราชการ เจ้าหน้าที่ สถจ.อุดรธานี ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ ศาลาบุญสิงห์ พระอารามหลวง วัดมัชฌิมาวาส ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

จำนวนผู้เข้าชม 27