ข่าวกิจกรรมสถจ.อุดรธานี เข้าร่วมรับมอบนโยบายจากนายอนุทิน ชาญวีรกุล รองนายกรัฐมนตรีฯ
 วันที่ 25 กันยายน 2566 เวลา 08.00 น. นายสาจิต จันทรศิริ ท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มงาน ทุกกลุ่มงาน และหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป เข้าร่วมรับมอบนโยบายจากนายอนุทิน ชาญวีรกุล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในการปฏิบัติราชการให้แก่ผู้บริหารกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ผ่านระบบ Cisco Meeting ณ ห้องประชุมท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี ชั้น 2 อาคาร 2 ศาลาจังหวัดอุดรธานี

จำนวนผู้เข้าชม 49