ข่าวกิจกรรมท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี ร่วมเป็นเกียรติในการประชุมสภาเทศบาลนครอุดรธานี
 วันที่ 18 กันยายน 2566 เวลา 13.30 น. นายสาจิต จันทรศิริ ท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี ร่วมเป็นเกียรติในการประชุมสภาเทศบาลนครอุดรธานี สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครอุดรธานี ชั้น3 เทศบาลนครอุดรธานี

จำนวนผู้เข้าชม 37