ข่าวผู้บริหารอธิบดี สถ. ร่วมเปิดงาน OTOP Midyear 2023 "ที่สุดแห่งภูมิปัญญา รังสรรค์จากการพัฒนา เพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจไทย"
 


วันที่ 10 มิถุนายน 2567 เวลา 15.00 น. ณ เวทีกลาง อาคารชาเลนเจอร์ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี - นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดงาน OTOP Midyear 2024 "หลากหลายผลิตภัณฑ์สีสันภูมิปัญญาไทย" โดยมี นางสาวธนนนท์ นิรามิษ ภริยารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นางสาวศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม นายเกรียง กัลป์ตินันท์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย นายนภินทร ศรีสรรพางค์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ดร. วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย ผู้บริหารระดับสูงกระทรวงมหาดไทย เอกอัครราชทูต คณะทูตานุทูต ผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน คณะทำงานโครงการผ้าไทยใส่ให้สนุก ผู้ประกอบการ OTOP สื่อมวลชน และภาคีเครือข่าย ร่วมในพิธีเป็นจำนวนมาก โอกาสนี้ นายขจร ศรีชวโนทัย อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) ร่วมเป็นเกียรติในพิธี
 


นายอนุทินฯ กล่าวว่า "งานในครั้งนี้รัฐบาลให้ความสำคัญกับการขยายผลและสนับสนุน การพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ผ่านการพัฒนาผู้ผลิต ส่งเสริมผู้ประกอบการ ยกระดับคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ระดับ 3 - 5 ดาว และเพิ่มช่องทางการตลาดให้มากยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นโอกาสที่ดีที่เราจะแสดงถึงวัฒนธรรม ความมั่นคงทางวัฒนธรรม ตลอดจนประเพณีของชาวไทยให้ชาวต่างชาติได้เห็นถึงความก้าวหน้าของผลิตภัณฑ์ OTOP ผมขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนเข้าร่วมชมงาน OTOP Midyear 2024 ระหว่างวันที่ 8 - 16 มิถุนายน 2567 ณ ชาเลนเจอร์ 1 - 3 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เพื่อเลือกซื้อเลือกหาผลิตภัณฑ์ OTOP อันทรงคุณค่าจากชุมชนต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนฝีมือของคนไทยและเป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก"
 


-
 


-
 


-
 


-
 


-
 


-
 


-
 


-
 


-
 


-
 


-
 


-
 


-
 


-
 


-
 


-
 


-
 


-
 


-
 


-
 
จำนวนผู้เข้าชม 68