ข่าวผู้บริหารสถ. จัดกิจกรรม สถ.ฟังธรรม เสริมพลังชีวิต
 


วันที่ 10 มิถุนายน 2567 เวลา 07.50 น. ณ อาคารสุวัทนา กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น - นายขจร ศรีชวโนทัย อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) กระทรวงมหาดไทย มอบหมายให้ นายเอกวิทย์ มีเพียร รองอธิบดี สถ. เป็นประธานโครงการ "สถ.ฟังธรรม เสริมพลังชีวิต" พร้อมด้วย นายสุรพล เจริญภูมิ รองอธิบดี สถ. ผู้บริหาร ข้าราชการ และบุคลากรในสังกัด สถ. ร่วมฟังพระธรรมเทศนา เพื่อให้บุคลากร สถ. สามารถนำหลักธรรมมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิต พัฒนาคุณภาพชีวิต คุณภาพในการปฏิบัติงาน บนหลักคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดย สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น เป็นเจ้าภาพ โดยในวันนี้พระภิกษุสงฆ์ได้แสดงพระธรรมเทศนา ดังนี้ 1. ทมะ คือ การฝึก เช่น การรู้จักข่มคุมบังคับใจ ควบคุมตัวได้ ไม่ยอมตามกิเลสที่ทำให้เราพยศ ที่ดึงลงไปสู่ความชั่วร้าย การปรับปรุงตัวให้ดียิ่งขึ้น ฝึกในความดีให้มีปัญญาความสามารถ 2. สัญญมะ คือ การควบคุมบังคับ การรู้จักควบคุมบังคับตนในการแสดงออก ในการแสดงออกของเราต้องมีการบังคับควบคุมให้ดี อย่าให้เกิดผลเสียหายเป็นโทษ โดยเฉพาะอย่าให้เบียดเบียนผู้อื่น
 


-
 


-
 


-
 


-
 


-
 


-
 


-
 


-
 


-
 


-
 


-
 


-
 


-
 
จำนวนผู้เข้าชม 35