ข่าวผู้บริหารสถ.จัดกิจกรรมวันที่ระลึกการก่อตั้งสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครบรอบ 64 ปี
 


วันที่ 12 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.45 น. ณ โรงพยาบาลสงฆ์ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร - นายขจร ศรีชวโนทัย อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) กระทรวงมหาดไทย ในฐานะประธานกรรมการจัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นประธานในพิธีมอบเงินบริจาค อาหารเสริมและสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นแก่โรงพยาบาลสงฆ์ เนื่องในโอกาสวันที่ระลึกการก่อตั้งสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2567 (ครบรอบ 64 ปี) พร้อมด้วย นายศิริพันธ์ ศรีกงพลี รองอธิบดี สถ. ในฐานะรองประธานกรรมการจัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นายอนุกูล เรือนแก้ว ผู้จัดการใหญ่สถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นายพนมเทียน เส้งวั่น รองผู้จัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นายชำนาญ มีขำ หัวหน้าสำนักงานจัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นายกฤตตานน สุวรรณโชติ ผู้ช่วยหัวหน้าสำนักงานจัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการจัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมพิธี โดยมี นางสุธีรา บัวศรี นักโภชนาการชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มงานโภชนศาสตร์ เป็นผู้แทนรับมอบเงินบริจาคและสิ่งของ จากนั้น อธิบดี สถ. และคณะ ร่วมกันถวายสังฆทานและจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระมหาปิยะณัฐ ปิยชโย วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม เสร็จแล้ว กรวดน้ำ รับพร เป็นอันเสร็จพิธี
 


คณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2503 ให้กระทรวงมหาดไทยรับเรื่องการจัดตั้งโรงรับจำนำในต่างจังหวัด เพื่อเป็นการช่วยเหลือคนยากจนจะได้ไม่ต้องไปกู้ยืมเงินจากเอกชนโดยเสียดอกเบี้ยในอัตราสูง และยังเป็นประโยชน์ในการควบคุมการรับซื้อของโจร จึงมอบหมายให้เทศบาล ซึ่งเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีงบประมาณเป็นของตนเองจัดตั้งสถานธนานุบาล โดยในขั้นแรกทดลองจัดตั้งที่จังหวัดเชียงใหม่ นครสวรรค์ อุดรธานี และหาดใหญ่ก่อน และเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ ปัจจุบันมีสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งสิ้น 261 แห่ง ใน 75 จังหวัด
 


คณะกรรมการควบคุมและดำเนินงานสถานธนานุบาลของหน่วยบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ได้มีประกาศ เรื่อง วันที่ระลึกการก่อตั้งสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2545 กำหนดให้วันที่ 12 พฤษภาคม ของทุกปีเป็น "วันที่ระลึกการก่อตั้งสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น" เพื่อให้พนักงานสถานธนานุบาลเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน มีความภาคภูมิใจ ระลึกถึง และเห็นความสำคัญของการก่อตั้งสถานธนานุบาล
 


-
 


-
 


-
 


-
 


-
 


-
 


-
 


-
 


-
 


-
 
จำนวนผู้เข้าชม 60