ข่าวผู้บริหารสถ. ประชุมหารือร่วมกับ กกต. เกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติตามมาตรา 109 แห่ง พ.ร.บ. การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562
 


วันที่ 11 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 501 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง - นายขจร ศรีชวโนทัย อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) กระทรวงมหาดไทย มอบหมายให้ นายเอกวิทย์ มีเพียร รองอธิบดี สถ. เข้าร่วมประชุมหารือกับสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติตามมาตรา 109 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 โดยมี นายสุวิชชา เพ็งไพบูลย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น ปฎิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกองการเลือกตั้งท้องถิ่น เข้าร่วมประชุม
 


-
 


-
 


-
 
จำนวนผู้เข้าชม 120